Cena Jindřicha Chalupeckého: Finále 2013

Cena Jindřicha Chalupeckého: Finále 2013

Výstava finalistů Ceny Jindřicha Chalupeckého Finále 2013 ukázala, že výsledkem soutěžního klání může být i unikátní souhra. Expozice letošních finalistů představuje téměř dokonalý koncert navzájem se doplňujících médií, nečekaných forem a svérázných příběhů. Tento ročník i díky vhodnému prostoru ve Veletržním paláci a jedinečné architektuře výstavy získala expozice zcela nový rozměr svébytného celku, který doslova boří hranice mezi díly jednotlivých finalistů. Nevzniká tak dojem konkurenční soutěže, ale smysluplné výstavy, na níž jsou zastoupeny výjimečné talenty současné české výtvarné scény.

Daniela Baráčková, jediná žena mezi finalisty, vystavila instalaci složenou z obrazů a především videií, v nichž sama hraje. Aleš Čermák se prezentoval moderní technickou instalací s divadelními a literárními prvky doplněnou tištěným scénářem. Dominik Lang je autorem originální instalace, při jejíž tvorbě nepoužil žádný materiál, ale naopak jej ubíral z výstavní paneláže. Další instalace – tentokrát složená z videií, hudebních skladeb a černobílých kreseb partitur – je dílem Václava Magida. Richard Nikl se představil sérií trojrozměrných obrazů a soch, jíž „zaviroval“ celou výstavu, a zbořil tak systém striktně oddělených autorských prezentací.

„Upřímně si vážím nasazení, s jakým finalisté tohoto ročníku do ceny jdou. Každý jiným způsobem, ale všichni velmi přesvědčivě. S takovou energií se dobře pracuje a z výstavy je to znát,“ říká kurátorka Lenka Lindaurová ze Společnosti Jindřicha Chalupeckého. A dodává: „Pro veřejnost je to poselství o stavu současného umění, pro nás je to zpráva, že Ceně Jindřicha Chalupeckého umělci věří a berou ji vážně.“ Finalisty vybrala mezinárodní porota s předsedajícím Christianem Rattemeyerem z prestižního Muzea moderního umění (MoMA) v New Yorku. Americký kurátor je letos předsedou poroty potřetí a naposledy.

Výstava finalistů tento ročník nově probíhala společně se samostatnou výstavou loňského laureáta Vladimíra Houdka. Samostatná výstava ve velké galerii je pro laureáty hlavní odměnou za vítězství v předešlém ročníku a doposud probíhala odděleně od výstavy finalistů. Cílem je ukázat posledního laureáta, který měl rok času na přípravu, v konfrontaci s těmi, kteří na cenu teprve aspirují. Jako zástupce malby působí Vladimír Houdek na současné výtvarné scéně spíše jako zjevení. Ani Houdek se však nebojí experimentovat. V rámci výstavy Hmota z délky ohybu představuje sérii abstraktních obrazů.

Daniela Baráčková

Finalistka Daniela Baráčková pro výstavu Finále 2013 připravila instalaci videí a obrazů Smrt, česká malost a současné muzejnictví zaměřenou na kritiku českého prostředí a způsobu, jakým reflektujeme svoji minulost. Ve videích, v nichž autorka sama hraje, se objevují konkrétní místa historických událostí v kombinaci s jejími osobními vykonstruovanými příběhy. Baráčková si pohrává s tématy smrti a čecháčkovství, videoroom v instalaci je dokonce postaven v proporcích rodinné hrobky. Ve svých obrazech zachycuje výjevy týkající se osobní historie, kterou rovněž dává do souvislosti s absurditami současné české společnosti.
Více o autorce

Aleš Čermák

Aleš Čermák si ve své instalaci Starý svět už nedává smysl a nový ještě nenastal klade naléhavé otázky o smyslu a způsobu života a demonstruje své obavy na příběhu šedesátiletého hrdiny Waltera, jenž svůj život promarnil. Knižní podoba příběhu v podobě literárního díla s prvky scénáře je přitom součástí expozice. Protiklad k „malému“ lidskému příběhu tvoří v Čermákově instalaci svět nejmodernější techniky v podobě videa v odrazu na displeji mobilního telefonu a gigantických reproduktorů vyluzujících nesrozumitelný šum doplněný živými performery a tanečníky.
Více o autorovi

Dominik Lang

Dominik Lang ve své prezentaci Východ Západ nepoužil žádný nový materiál a pracoval pouze s daným prostorem pátého patra Veletržního paláce. Upravil stávající galerijní paneláž, vyřezal do ní kruhové otvory a umístil je zrcadlově proti sobě po stranách. Ráno se v jednom otvoru objeví vycházející slunce, během dne putuje nad proskleným stropem galerie a večer zapadá v otvoru na druhé straně. Autor obrací divákovu pozornost od přemíry artefaktů, které galerie nabízí, směrem ke kráse, na niž už divák zapomněl, a symbolicky poukazuje na pomíjivost umění.
Více o autorovi

Václav Magid

Václav Magid se ve svém díle zabývá otázkami filozofie, estetiky a sociální sféry. Jeho instalace Nevyřešené problémy formy se skládá z videa s hudbou a synchronizovanou animací a z abstraktních černobílých kreseb partitur dvanácti částí skladby vytvořených počítačem. Autor ve skladbě zhudebnil radikální politické slogany a dodržel přitom základní pravidla hudební kompozice i harmonie, čímž skloubil emotivní svět umění s neúprosným světem vědeckých teorií a zákonitostí.
Více o autorovi

Richard Nikl

Richard Nikl svou sérii objektů v podobě trojrozměrných obrazů a jedné sochy rozmístil do celé expozice, čímž rozbil systém autorských prezentací a zapustil do nich vlastní pomyslné „viry“. Ve výstavě se tak objevuje židle pro kustodku zkonstruovaná ze stejného materiálu jako rámy jeho obrazů, házení bot přes elektrické dráty, parafráze lightboxu, ale i hlínou ručně vymalovaná loga všech partnerů výstavy. Automatické ruční kresby zvětšené na plexisklo obrazů kombinuje autor s digitální postprodukcí, témata z historie dává do souvislosti s aktuálními tématy na síti. Pracuje s industriální hlínou i nejnovějšími počítačovými technologiemi a způsob rozptýleného a mnohovrstevnatého myšlení je mu blízký.
Více o autorovi