Posláním Společnosti Jindřicha Chalupeckého je podporovat současné české umění a posilovat jeho roli v české společnosti i mezinárodním kontextu. Ve spolupráci s našimi partnery v České republice i zahraničí organizujeme výstavy, programy pro veřejnost, rezidence pro umělce a kurátory, edukační a publikační projekty. Od roku 1990 Společnost udílí Cenu Jindřicha Chalupeckého etablujícím se umělkyním a umělcům.

Solidarita s Ukrajinou

Rádi bychom jménem Společnosti Jindřicha Chalupeckého vyjádřily*i zděšení ze současné situace na Ukrajině. Zásadně odmítáme ruskou agresi a přejeme všem, na které válka doléhá, dostatek síly.

Vážíme si všech uměleckých aktivit, které okolo vidíme vznikat a jejichž cílem je zajistit finanční i morální podporu pro napadený ukrajinský národ.

Jakožto kulturní organizace odmítáme svou spoluprací legitimizovat či podporovat instituce zřizované ruským státem, či organizace nebo jednotlivce jím financované.

Jak pomoci Ukrajině ze zahraničí? Možnosti jsou přehledně sepsané zde: https://how-to-help-ukraine-now.super.site