Projekty

Záměrem Společnosti Jindřicha Chalupeckého je iniciovat a podporovat inovativní a experimentální uměleckou, kurátorskou a výzkumnou činnost a přispívat k posílení role současného českého umění v lokálním i zahraničním prostředí, včetně oblastí mimo hlavní kulturní centra. Za tímto účelem kromě již tradiční Ceny Jindřicha Chalupeckého organizujeme další samostatné programové linie.