Daniela Baráčková

"Intuitivním zprostředkováním zdánlivě jednoduchých událostí či pohnutek vytváří inscenovaná díla s obecným přesahem. Její práce jsou často kontextuální, s mnoha významovými rovinami a komplexním symbolickým obsahem." (prohlášení poroty) 

Daniela Baráčková (*1981) studovala na UMPRUM (Ateliér intermediální konfrontace Jiřího Davida) a na Akademii výtvarných umění v Praze (ateliér Vladimíra Skrepla). V roce 2007 absolvovala stáž na Willem de Kooning Academy v Rotterdamu. Ve svých projektech tematizuje své osobní zkušenosti a prožitky a transformuje je do symbolů a symbolických akcí, které však u diváka dokáží vyvolat řadu vlastních osobních asociací. Pracuje s různými médii, vytváří akce, videa, obrazy, instalace, a vyjadřuje se v široké škále projevů od sociální interakce přes politizující vystoupení inscenovaná ve veřejném prostoru až po nejrůznější interpretace osobního vnímání reality. Je autorkou řady samostatných výstav v mnoha českých galerijních institucích, mimo jiné například v Karlin Studios, Galerii Entrance nebo v Galerii Mladých v Brně.

Videoprofil Daniely Baráčkové

Video: Jan Vidlička