Richard Nikl

Richard Nikl

"Richard Nikl je příslušníkem nastupující generace mezinárodních umělců, jako jsou například Ed Atkins či Oliver Laric. Radikální nahodilost dnešních technologických sítí pro něj znamená nutnost definovat novou logiku obrazů a nový slovník předmětů." (prohlášní poroty)

Richard Nikl (*1987) absolvoval na FUD UJEP v Ústí nad Labem (Ateliér Jiřího Kovandy) a v roce 2015 diplomoval na vídeňské Akademii (ateliér Heima Zoberniga). Materiály, které autor ve své tvorbě používá, otevírají otázku po hranici mezi uměním a ne-uměním, a podněcují tak k asociativní hře, při níž můžeme odhalovat odkazy k výrobním postupům, institucionálním procesům, ale i osobním záznamům. Jeho tvorba bývá spojována s post-internetem, Nikl však patří spíše k umělcům, které prostředky internetu a sítí fascinují a spíše je využívá, než aby se k nim stavěl kriticky. Zajímá ho nekonečný proud obrazů a nepřetržité obměňování digitálního materiálu, které od základů proměňuje naše uvažování o původu a odkazování. Nikl několikrát představil svou práci na skupinových i sólových zahraničních výstavách a v roce 2015 byl nominován na Kardinal König Prize.

Videoprofil Richarda Nikla

Video: Jiří Havlíček