O nás

Společnost Jindřicha Chalupeckého je platforma pro české porevoluční a současné umění v mezinárodním kontextu. Ve spolupráci s řadou partnerských institucí v České republice i zahraničí organizujeme výstavy, programy pro veřejnost, rezidence pro umělce a kurátory, edukační a publikační projekty. Od roku 1990 Společnost organizuje Cenu Jindřicha Chalupeckého pro etablující se umelkyně*ce.

Společnost nese jméno předního českého teoretika a kritika výtvarného umění a literatury, esejisty a filosofa Jindřicha Chalupeckého (1910-1990), který stál u jejího založení spolu s akademickým malířem Theodorem Pištěkem, básníkem a výtvarným umělcem Jiřím Kolářem a dramatikem, spisovatelem a prvním porevolučním prezidentem Václavem Havlem. Byla založena za účelem „povznesení úrovně současného českého výtvarného umění a uchování památky myšlenkového odkazu člověka, jemuž se boj o osud českého umění stal životním posláním.“

Záměrem Společnosti je iniciovat a podporovat inovativní a experimentální uměleckou, kurátorskou a výzkumnou činnost a přispívat k posílení role současného českého umění v lokálním i zahraničním prostředí, včetně oblastí mimo hlavní kulturní centra. Usilujeme o otevřený, inkluzivní přístup, citlivý k rozmanitosti a společenské odpovědnosti, oslovující široké spektrum publika. Společnost představuje významnou kontinuitu a současně flexibilitu, neustále přezkoumává své podoby a možnosti jako organizace aktivně se vztahující k nejsoučasnějšímu dění nejen na umělecké scéně.

Společnost Jindřicha Chalupeckého je nestátní nezisková organizace sídlící v budově Centra pro současné umění Praha. Společnost Jindřicha Chalupeckého je součástí iniciativy Feministická (umělecká) instituce a řídí se jejím kodexem: www.feministinstitution.cz. Cena Jindřicha Chalupeckého je členem platformy Young Visual Artists Awards (YVAA) sdružující ocenění pro mladé umělce ve střední a východní Evropě.

Správní rada

Karina Kottová | předsedkyně, Lenka Lindaurová, Lenka Klodová, Charlotta Kotíková, Tomáš Pospiszyl, Michal Pěchouček, Vít Havránek

Partnerské instituce

Česká republika

Centrum a nadace pro současné umění Praha, Národní galerie v Praze, Moravská galerie v Brně, Centrum pro současné umění Futura v Praze, MeetFactory v Praze, Oblastní galerie v Liberci, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, Galerie výtvarného umění v Chebu, Dům umění v Českých Budějovicích, Galerie výtvarných umění v Ostravě, Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava, PAF, sdružení Artedu ad.

Zahraničí

Residency Unlimited v New Yorku, EMPAC v New Yorku, Apexart v New Yorku, Art in General v New Yorku, SAVVY Contemporary v Berlíně, Delfina Foundation v Londýně, State of Concept v Athénách, Forum Box v Helsinkách, American University Museum - Katzen Arts Center ve Washingtonu,Kunstvereniging Diepenheim, Swimming Pool, ad.

Zvláštní poděkování patří všem finančním a mediálním partnerům SJCh:

Dokumenty ke stažení

Publikace

Online verze katalogů Ceny Jindřicha Chalupeckého, výroční publikace Mezera a další publikační projekty Společnosti Jindřicha Chalupeckého.

více