"Aleš Čermák zaujal porotu důsledným rozpracováním hybridních forem lokálního zkoumání a exponování sociálních a politických problémů dnešního globálně propojeného světa, které je v kontextu české umělecké scény unikátní." (prohlášení poroty)

Aleš Čermák (*1984) je absolvent Akademie výtvarných umění v Praze (Ateliér intermediální tvorby II/škola Jiřího Příhody). Strávil semestrální stáž na Cooper Union School of Art v New Yorku. Je zakladatelem nakladatelství Ausdruck Books. Pro jeho tvorbu je klíčová práce s textem a obrazem v nejširším slova smyslu, jako s angažovaným protipólem žité skutečnosti. Autor vytváří publikace, výstavní a dramatické situace, které se zabývají globalizovanými sociopolitickými podmínkami a jejich vztahem k hybné síle jednotlivce nebo komunity. Své dílo představil v českém i mezinárodním kontextu, například v rámci Bienále fotografie a vizuálního umění Liege, nebo v Muzeu současného umění Taipei. Na divadelních projektech spolupracoval s pražskou MeetFactory, Studiem Alta a Experimentálním prostorem NoD. Byl finalistou Ceny Jindřicha Chalupeckého již v roce 2013.

Videoprofil Aleše Čermáka

Video: Jan Vidlička