"Václav Magid analyticky zkoumá vzájemné pozice umění, filozofie, estetiky a sociální sféry." (prohlášení poroty)

Václav Magid (*1979) studoval na Akademii výtvarných umění v Praze (ateliéry Zdeňka Berana a Jiřího Davida) a na UMPRUM (ateliéry Kurta Gebauera a Jiřího Davida). Zároveň absolvoval Fakultu humanitních studií Univerzity Karlovy a magisterské i doktorské studium na Filozofické fakultě UK (Ústav filozofie a religionistiky a Katedra estetiky). Má za sebou studijní pobyt na University of Sussex v Brightonu a rezidenční pobyty v MuseumsQuartier ve Vídni a na ISCP v New Yorku. Jeho práce v sobě propojuje role umělce, kurátora a teoretika a přerůstá z původních klasicky malířských technik v díla konceptuálního rázu. Ve svých pracích projevuje filozofické a estetické tendence v pojímání uměleckého díla jako takového. Hledá hranice mezi životem a uměleckým dílem, estetické prožitky člověka vůči umění. Mnohdy také vychází z literárních a teoretických odkazů evropské kultury a modernismu. Kromě vystavování v mnoha českých galeriích stojí jako kurátor za přípravou řady výstavních projektů v institucích jako je Galerie hlavního města Prahy, Futura nebo Karlin Studios. Jako hostující kurátor představil cyklus skupinových výstav nazvaný Podmínky nemožnosti v Galerii Kurzor v Praze.

Videoprofil Václava Magida

Video: Jan Vidlička