Cena Jindřicha Chalupeckého: Finále 2009

Cena Jindřicha Chalupeckého: Finále 2009

Dne 23. října 2009 byla v Centru současného umění DOX v Praze Holešovicích otevřena veřejnosti výstava finalistů Ceny Jindřicha Chalupeckého za rok 2009. Do soutěže bylo v tomto roce nominováno či přihlášeno 49 výtvarníků a skupin. Porota z nich vybrala pět finalistů, kterými jsou Tomáš Džadoň, umělecká dvojice Jiří Franta a David Böhm, Petra Herotová, Alena Kotzmannová, Jiří Skála. Všichni finalisté pro tuto výstavu připravili nový projekt, ve většině případů koncipovaný speciálně pro prostory DOX.

Tomáš Džadoň

Hravé instalace Tomáše Džadoně (*1981) mísí elementy lidové architektury, socialistického modernismu a současné doby. Tyto protikladné, ovšem osobně prožité tradice spojuje do absurdních koláží. Jeho díla diváka často dezorientují. V prostorách 4. patra Centra Dox vytvořil fikci rozloženého panelákového bytu, v němž kdysi prožil dětství. Estetická stavebnice má reálné rozměry včetně detailů oken či balkonu. K instalaci patří rovněž video, které sleduje nekonečný a obousměrný tok řeky.
Více o autorovi

Jiří Franta a David Böhm

Dvojice Jiří Franta (*1978) a David Böhm (*1982) již několik let vytvářejí nástěnné malby. Mají cit pro monumentální výraz i talent pro jemný detail. Posouvají možnosti prezentace kresby, kterou kombinují s instalacemi nebo textem. Pro výstavu Finále 09 připravili ve 3. patře věže Doxu nástěnnou malbu, jejíž jedna část je viditelná a druhou lze přečíst až po nasvícení speciální baterkou.
Více o autorech

Petra Herotová

Základními uměleckými prostředky Petry Herotové (*1980) jsou kresba a video. Jejich prostřednictvím pak hledá významy osobní identity. Současné konceptuální strategie aplikuje na rodinná témata a všední život. V Doxu najdeme její instalaci s názvem Petra Herotová, která vznikla po osobitém průzkumu autorky týkajícího se identity osoby stejného jména.
Více o autorce

Alena Kotzmannová

Fotografie Aleny Kotzmannové (*1974)se vyznačují elegancí, jemností a silným narativním nábojem. Jejich až malířská kvalita evokuje odkaz klasiků české fotografické školy. Jejich promyšlenou instalaci autorka používá jako samostatný výtvarný prostředek. Autorka si pro diváky Finále 09 připravila opravdové překvapení. V podobě monumentální rezavé lodě s podivnou novostavbou představuje na terase galerie svůj zcela nový koncept. 
Více o autorce

Jiří Skála

Jiří Skála (*1976) se nebojí pouštět na půdu uměleckých pokusů a nejistých dobrodružství. Oproti loňskému roku, kdy také patřil k finalistům Ceny Jindřicha Chalupeckého, se ještě více odpoutal od jazyka výtvarného umění a směřuje k experimentálním formám literatury. Ve své instalaci v 1. patře věže Centra Dox kombinuje videa a literární texty a shrnuje zde své jazykové a filozoficko-umělecké experimenty z období posledního roku.
Více o autorovi