Jiří Skála

Jiří Skála se ve svém díle důsledně zabývá osobními a sociálními koncepty. Své průzkumy na různá témata zpracovává většinou formou videí či v literární podobě. Často vystavuje jen texty, které dokumentují hypotetický proces, který se musí znovu vytvořit jen dalším myšlenkovým úsilím diváka. Pro jeho konceptuální tvorbu téměř nehraje roli její vizuální aspekt. Estetika Skálových prací je zcela podřízena jeho záměru. (vyjádření poroty)

Jiří Skála (*1976) vystudoval Akademii výtvarných umění v Praze (ateliéry Jiřího Davida a Vladimíra Skrepla) a absolvoval stáž v Centru pro současné umění Palais de Tokyo v Paříži. V roce 2004 založil společně s Jiřím Frantou pražskou galerii etc. a s Vítem Havránkem a Tomášem Vaňkem byl členem umělecké skupiny PAS – produkce aktivit současnosti. Využívá různá média, ovšem velmi úsporným způsobem, často pracuje s textem a samotným galerijním prostorem. Skálovy práce nárokují plnou pozornost diváka, zároveň se však vyznačují vůlí komunikovat. Vstupují do různých znakových systémů a mají jak formální, tak subverzivní charakter. V některých svých projektech Skála zachází až do polohy politického komentáře. Do své tvorby zapojuje literární postupy a obsahy a dokáže skrze ně tematizovat jak osobní vztahy, tak analyzovat celospolečenské vazby. Skála vystavoval samostatně například v Českém centru v New Yorku, v SubUrban Video Lounge v Rotterdamu nebo ve varšavské Foksal Gallery.

Záznam projektu Jiřího Skály

Video: Jan Vidlička