S médiem fotografie pracuje víceméně konceptuálně, i když na první pohled jakoby tradičně. Vychází z historické zkušenosti surrealismu, poetismu, civilismu, nové věcnosti a vedle formálních i obsahových citací dodává snímkům vlastní koncept. (prohlášení poroty)

Alena Kotzmannová (*1974) absolvovala UMPRUM (ateliéry Adély Matasové a Pavla Štěchy) a Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy. Studovala rovněž na Norwich School of Art and Design ve Velké Británii a na Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa v Lisabonu. Kromě fotografie se zabývá i videem a instalací, k nimž přistupuje konceptuálně a zkoumá jejich zákonitosti a hranice. Média různými způsoby kombinuje a přemýšlí o jejich samotné podstatě. Jejím hlavním tématem je každodennost a situace, které zažíváme v běžném životě. Nahlíží je z nečekaných perspektiv a odhaluje jejich skrytou poetiku. Vedle finále Ceny Jindřicha Chalupeckého byla i mezi finalisty Ceny Jaromíra Funkeho pro mladé české fotografy. V rámci několika rezidenčních pobytů vystavovala v New Yorku, Helsinkách nebo v Mexico City.

Videoprofil Aleny Kotzmannové

Video: Ivan Svoboda