Zabývá se každodenní banalitou, všedními příběhy a zajímá ji konfrontace běžné reality s uměleckou praxí, která je pro mnohé současníky z jejího okolí nepřístupná. Kromě reflexe nejbližšího okolí se umělkyně zabývá i přebíráním a citací postupů jiných umělců. V její tvorbě hraje zásadní roli otázka identity, ať už umělecké nebo čistě osobní. (prohlášení poroty)

Petra Herotová (*1980) vystudovala grafiku na FAVU VUT v Brně a následně pražskou UMPRUM (Ateliér intermediální konfrontace Jiřího Davida). V rámci studia absolvovala také stáž na Akademii výtvarných umění v Praze (Ateliér malířství II/škola Vladimíra Skrepla). Ve svém konceptuálně zaměřeném díle se zabývá především stereotypy lidských rolí ve společnosti. Velmi často do něj vkládá autobiografické prvky – vlastní rodinu, emoce, význam osobní identity. Formálně pak pracuje s texty, kresebnými plánky, grafy či mapami, performancemi nebo i videem. Je držitelkou Startpoint Prize 2007 a kromě mnoha českých a slovenských galerijních institucí prezentovala své práce na skupinových výstavách v Łódźi, Rize nebo v Kunstmuseu v Bonnu.

Reportáž z výstavy Petry Herotové v Galerii mladých

Video: Klára Nejezchlebová