Tomáš Džadoň vytváří téměř monotematické práce vztahující se k jeho vnímání architektury a jejích sociálních aspektů v průběhu jeho života. Protože vyrůstal v menším městě na Slovensku, ovlivnil ho především kontrast lidové osobní architektura a odlidštěné panelákové zástavby. Ve svých monumentálních instalacích tematizuje intimní prostředí člověka, kombinuje v absurdní estetice nesourodé prvky, používá autentické parametry i materiály. (prohlášení poroty)

Tomáš Džadoň (*1981) absolvoval Vysokou školu výtvarných umění v Bratislavě a Akademii výtvarných umění v Praze. Rok strávil na Art Institute v Kankaanpää ve Finsku a na rezidenčních pobytech byl mj. v Neue Galerie v rakouském Grazu nebo v Centre for Central European Architecture v Praze. Ve svém díle pracuje neokonceptuálním způsobem především s architekturou. Zabývá se jejími minulými formami a našimi vztahy k nim a zároveň relativizuje jejich obvyklé vnímání. Často reinterpretuje konvence a pohledy spojené se socialistickým modernismem a dává jej do souvislostí s tradiční lidovou architekturou. Obecně se zabývá pojetím prostoru, jeho proměnami v čase a naší existencí v něm - to vše obvykle v kontextu zkoumání slovenské národní identity. Džadoň je držitelem Ceny Cyprián z Young Art Bienalle v Trnavě a v roce 2007 vyhrál cenu Essl Award. V roce 2009 byl zároveň s Cenou Jindřicha Chalupeckého nominován i na slovenskou Cenu Oskára Čepana.

Reportáž z instalace objekt Tomáše Džadoně Pamätník ľudovej architektúry v Košicích

Video: Erik Sikora