Cena Jindřicha Chalupeckého 2019

K výběru umělkyň a umělců do 30. ročníku Ceny Jindřicha Chalupeckého porota ve svém prohlášení uvedla, že ji zaujaly práce, které signalizují obnovený a aktualizovaný zájem o materialitu a smyslovost, a umělci, kteří se nebojí k práci v klasičtějších disciplínách, jako je malba a sochařství, přistupovat otevřeným, současným způsobem. Silně na porotce zapůsobili autoři, kteří se svými pracemi staví do centra aktuálních společenských diskuzí, a zároveň tak testují umění jako nástroj komunikace a snad i možné změny stávajících problémů.”

Finalisté

Finalisty jubilejního 30. ročníku Ceny Jindřicha Chalupeckého byli v roce 2019: Andrease Gajdošíka, Baptista Charneuxe, Marii Lukáčovou, Pavlu Malinovou a uměleckou skupinu Comunite Fresca, kterou tvoří Dana Balážová, Markéta Filipová a Marie Štindlová.

Výstava finalistů k nahlédnutí zde.

Laureát

Laureátem pro rok 2019 se stal Andreas Gajdošík. Oceňujeme Gajdošíkovo chápání umění jako svobodného prostoru, který umožňuje kritické uvažování a jednání, prohlásili porotci ve svém zdůvodnění jeho výběru do skupiny letošních finalistek a finalistů. Nyní Andrease za online projekt Nelidské zdroje porota zvolila laureátemprotože přistupuje kriticky k současným mocenským politickým strukturám a snaží se je nabourávat pomocí jejích vlastních nástrojů. Kromě aktivního zájmu o společenské dění rovněž rozvinul vlastní umělecký  jazyk, který se vyznačuje hloubkou, upřímností a poetičností.“ Gajdošík kromě ceny získal i dvouměsíční stipendijní pobyt v New Yorku ve spolupráci s rezidenčním centrem Residency Unlimited a sto tisíc korun na realizaci nového autorského projektu. 

Diváckou cenu získala Pavla Malinová.

Porota

Laureáta vybrala mezinárodní porota složená z představitelek a představitelů předních mezinárodních uměleckých institucí. Zasedli v ní Zdenka Badovinac, ředitelka Moderna galerija v Lublani, Vjera Borozan, historička a teoretička umění, pedagožka působící v Praze, Lenka Klodová, umělkyně a vedoucí Ateliéru tělového designu FaVU VUT v Brně, João Laia, ředitel Muzea současného umění Kiasma v Helsinkách a Laurel Ptak, ředitelka Art in General v New Yorku.

Výstava

Společná výstavní prezentace finalistů i výstava zahraniční hostky, kterou byla britská umělkyně Tai Shani, se uskutečnila v Pražákově paláci v Moravské galerii v Brně.

Ceremoniál

Laureát CJCH byl společně s vítězkou Divácké ceny Českých center tradičně vyhlášen během slavnostního ceremoniálu, který proběhl 6. prosince 2019 v kině Metropol v Olomouci, v rámci festivalu PAF. Režisérem ceremoniálu byl Bohdan Bláhovec. Večerem provázela Pavla Sedliská a Michal Pěchouček.

Záznam slavnostního večera na ČT Art je možné zhlédnout zde.