"Malby Pavly Malinové prezentují komplexní estetiku, která s lehkostí prochází širokým spektrem historických referencí, aniž by se narcisticky utápěla v sebe-referenčním vztahu ke klasickému médiu. Silný výraz, složitá a často ambivalentní symbolika, vytříbená barevnost a vždy přítomný nádech světla podtrhují specifické pojetí vnitřní duchovnosti jejích maleb. Porota také ocenila množství vykonané práce a obecně oddanost a píli, s jakou přijímá poslání umělce.” (prohlášení poroty)

Pavla Malinová (*1985) je absolventkou Fakulty umění Ostravské univerzity v ateliéru malby. Je figurální malířkou, přičemž robustní postavy v jejích obrazech rozehrávají mnohoznačné hry. Malinová pracuje se současnou i archetypální symbolikou, mužským a ženským principem, osobním romantismem v post-faktické době. Její malby často vystupují z dvojrozměrnosti do prostoru a stávají se objektovými kompozicemi, nebo naopak vznikají v site-specific duchu přímo na stěnu galerie. Odkazy k modernistickému tvarosloví jdou ruku v ruce se syrovostí blízkou art brut. Svou tvorbu Malinová představila v řadě nezávislých galerií i uměleckých institucí po celé České republice, ale také v Berlíně, Bruselu nebo Krakově.