"Dílo Andrease Gajdošíka je především otevřeně aktivistické, často s vysokým podílem humoru. V jeho hledáčku jsou hlavně děje v mediálním a virtuálním prostoru, které jsou příznakem závažnějších společenských problémů (např. antiislamistická prohlášení na Internetu jako známka fašizace společnosti). Gajdošík se nezabývá estetizací aktuálních problémů, ale na základě jejich analýzy vytváří díky své programátorské zkušenosti přímé nástroje. Jimi pak problém uchopí parodicky.  Systémem pseudoproduktu (webové stránky, aplikace) si s „protivníkem“ pohraje jeho vlastními „zbraněmi“ a tím jej demaskuje. Oceňujeme Gajdošíkovo chápání umění jako svobodného prostoru, který umožňuje kritické uvažování a jednání.” (prohlášení poroty)

Andreas Gajdošík (*1992) je absolventem Ateliéru intermédií na brněnské Fakultě výtvarných umění VUT. Je členem zvukově-performativní skupiny Evropská unie. Zaměřuje se na prezentaci své tvorby ve veřejném prostoru, ať už fyzickém nebo virtuálním. Jeho práce spočívá v intervencích do mediální sféry a sociálních sítí, v tvorbě mystifikačních softwarů nebo webových stránek, a to s cílem zformovat prostor pro kritickou reflexi zavedených struktur uměleckého světa, ale také politického prostoru a jeho extrémních poloh. Srze performance, programování nebo zvukové akce vytváří ironické a satirické komentáře usilující o změnu statu quo. Gajdošík představil svou práci v rámci nezávislé české a slovenské galerijní scény, ale také například v curyšském Cabaretu Voltaire v rámci bienále Manifesta 11.