"Keramické objekty Baptista Charneuxe včleňované skrze podpůrné, často modulární systémy do ucelených instalací představují vytříbené studie formálního, vysoce abstrahovaného tvarosloví, které však zároveň odhaluje původ a podvědomý význam jednotlivých forem. Intuice a důraz na jednotlivé smysly, zejména hmat, práce s architektonickými i organickými formami zůstává v jádru zásadně intimní a poetická, ale právě proto nabývá společenských rozměrů politiky identit. Porota oceňuje i aktivní účast Charneuxe na pražské výtvarné scéně jako organizátora a provozovatele jednoho z nezávislých nekomerčních prostorů.” (prohlášení poroty)

Baptiste Charneux (*1991) je francouzský vizuální umělec žijící a pracující v Praze. Je absolventem Národní akademie výtvarných umění v Caen. Je členem nezávislého uměleckého spolku Bubahof, který sídlí v pražských Strašnicích. Autorova převážně instinktivní práce a citlivé zacházení s materiálem se realizuje v drobných i velkoformátových keramických objektech a velkorysých instalacích, které někdy odkazují ke stavebním nebo konstrukčním prvkům, jindy nabývají takřka tělesných, organických forem. Výsledné práce jsou labyrintem vizuálních cest, pro které umělec nachází inspiraci v architektuře, biologii, technice, ale také ve všedních předmětech nebo objektech populární kultury. V České republice Charneux kromě menších projektů v nezávislých prostorech představil svou práci především na samostatné výstavě v Centru pro současné umění FUTURA, vystavoval také ve Francii nebo Polsku.