Comunite Fresca

Comunite Fresca

"Umělecké trio Communite Fresca nás zaujalo svým novátorským přístupem k malbě i k tvůrčímu procesu. Jejich světlem prodchnutá malba do vlhkých omítek nanesených na zdi venkovní i galerijní, soukromé i veřejné, je citlivou odpovědí na mnoho aktuálních otázek umění. Zájem Communite Fresca se soustředí na možnosti společného rukopisu v jedné malbě, na otázky vztahu obrazu ke specifickému prostoru i ke specifickému uživateli. Navrhují formu freskové malby jako prostředníka smíru mezi konceptuálním uměním a veřejností, jež je nakloněná spíš klasickým médiím. Communite Fresca přispívá k hledání nové formy „užitosti“ umění.” (prohlášení poroty)

Comunite Fresca je skupina tří umělkyň, absolventek brněnské Fakulty výtvarných umění VUT. Jejími členkami jsou Dana Balážová (*1989), Markéta Filipová (*1990) a Marie Štindlová (*1990). Skupina oživuje techniku fresky, která byla známá již ve starověku, a formálně i obsahově ji posouvá do sféry současného umění. Důležitým aspektem jejich práce je prezentace realizací ve veřejném prostoru nebo na dalších místech mimo konvenční galerijní prostředí. Pro estetickou fúzi svých individuálních rukopisů i tematiku prací nacházejí umělkyně řadu inspirací, ať už v tradiční symbolice, přírodě, modernistické jednoduchosti, nebo v tvarosloví městských zdí, tagů a v podobách malby napříč stoletími. Kromě veřejných prostranství nebo soukromých prostor svou tvorbu skupina představila také v českých nezávislých galeriích a institucích.