Výstava Cena Jindřicha Chalupeckého 2023

Výstava Cena Jindřicha Chalupeckého 2023

Výstava Ceny Jindřicha Chalupeckého 2023 je prezentací laureátek a laureáta nejvýznamnějšího tuzemského ocenění pro nastupující generaci umělců a umělkyň. V rámci 34. ročníku jsou oceněnými Kryštof Brůha, Lenka Glisníková, Petra Janda, Gabriela Těthalová a kolektiv StonyTellers. Společná výstava se již podruhé koná v galerii Plato Ostrava, kde střídá další dvě pravidelné destinace, Brno a Prahu. Výstavu doprovází projekt Stanice propagandy letošního zahraničního hosta, jímž je mezinárodně etablovaný nizozemský umělec Jonas Staal. Jeho práce se dlouhodobě zabývá vztahem mezi uměním, propagandou a demokracií.

Mezinárodní porota složená z představitelek a představitelů předních mezinárodních uměleckých institucí, v níž zasedli Ivet Ćurlin (Kunsthalle Wien), Anna Daučíková (umělkyně a pedagožka), Charles Esche (Van Abbemuseum, Eindhoven), Fatoş Üstek, kurátorka a teoretička, Frieze Sculpture, Londýn) a Jan Zálešák (kurátor a pedagog), vybírala z více než 90 portfolií zaslaných autorkami a autory prezentujícími svou tvorbu na současné české umělecké scéně.

Na porotu silně zapůsobila celková kvalita a konzistence přihlášek, kterých přišlo ještě více než v předchozích ročnících a obsahovaly řadu nových námětů:

„Zaujaly nás jednotlivé umělecké hlasy, ale i některé společné nebo opakující se motivy a přístupy. Značná část přihlášených prací zkoumá figurativní či abstraktní malbu, objevilo se i množství na výzkumu založených postupů a projektů, často zpracovaných doktorandy*doktorandkami či absolventy*absolventkami uměleckých škol. Mnoho děl má podobu fiktivních dokumentů zkoumajících rozsáhlé utopické nebo futuristické krajiny. Další umělci*umělkyně zaujali k realitě (nebo její projekci) opačný přístup tím, že ji rozbili na kousky, fragmentovali, případně přiblížili našemu oku. Obě tendence jako by vycházely z podobné touhy spekulovat o možných alternativách k našim současným podmínkám, ať už v mikro- nebo makro- měřítku. Tento přístup může souviset se sdílenou citlivostí umělců*umělkyň ohledně zkušeností s násobnými a vzájemně se prolínajícími krizemi, které ovlivňují jak náš sociální systém, tak i životní podmínky. Řada umělců*umělkyň se pokusila překročit hranice uměleckých krajin a projevila opravdové úsilí o změnu organizačního systému a vytvoření nových komunit či způsobů života. Mladá umělecká scéna se rovněž zjevně emancipuje a vydává se směrem od estetiky/postupů jednotlivých ateliérů na uměleckých akademiích k vlastním generačním zájmům. Celkově lze říci, že mnohé z předložených prací se již nezajímají tolik o kritiku současných krizí, ale zaměřují se na hledání nových možností, nástrojů, metod a přístupů“, shrnula porota.

Kurátorsky výstavu tentokrát zaštiťuje Jakub Adamec a celý kurátorský kolektiv SJCh (Barbora Ciprová, Veronika Čechová, Tereza Jindrová a Karina Kottová) v úzké spolupráci s v úzké spolupráci s produkčním týmem SJCh (Ondřej Houšťava, Zuzana Šrámková). Graficky výstavu pojednal Petr Kněžek a architekturu výstavy zajistil Jakub Červenka. K výstavě vychází i katalog a chystají se i doprovodné programy pro široké spektrum publika včetně rodin s dětmi.