Gabriela Těthalová

Gabriela Těthalová

"Obrazy Gabriely Těthalové jsou sebevědomé, precizní a hovoří velmi současným a vytříbeným jazykem. Ve svých nejnovějších velkoformátových dílech projevuje velkou jistotu a dospívá ke složitým kompozicím bohatým na vrstvy, různé hloubky záběru i perspektivy. Ačkoli jsou její obrazy ve své podstatě abstraktní, drobnými figurativními či surrealistickými pozůstatky rozehrává hru představivosti, vyprávění a objevování.” (prohlášení poroty)

Gabriela Těthalová (1988) absolvovala ateliér malby/kresby pod vedením profesorky Jutty Koether na Hochschule für bildende Künste Hamburg. Předtím studovala malbu na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze u Jiřího Černického a Marka Meduny, na Akademii výtvarných umění v Praze a na Univerzitě užitého umění ve Vídni. V roce 2013 dokončila magisterské studium v oboru matematika na Univerzitě Karlově v Praze. 
Její obrazy vynikají přesnou prací s geometrickými tvary a odvážnou paletou barev ve spojení s rychlými gestickými tahy. Kompozice je rozčleněna do mnoha vzájemně se prolínajících a překrývajících ploch, které mohou narušit schopnost orientace v prostoru. Tělo chápe Těthalová ve vztahu k malbě jako nástroj pro výrobu materiálu, přičemž výsledek vytváří naléhavost – ženskou, zranitelnou a komplexní. Odkazuje na historické tendence současného malířství, jako je zhmotňování poezie na plátně nebo propojování procesu malby s jejím vztahem k času – chápe ji jako záznam. 

Těthalová vystavovala v Holešovické Šachtě v Praze, GAMPA v  Pardubicích, brněnské Industře, Hinterconti v Hamburku, Českém centru v Berlíně a v prostorách nadace NARS Foundation v New Yorku.