Petra Janda

Petra Janda

"Sochy nebo objekty představují pro Petru Jandovou východiska, která pak naplňuje významy z míst mimo galerijní prostor. Ve svých instalacích využívá organické materiály, často související se zemědělstvím, které interagují se skutečnými těly, jež vyzývá k jejich aktivaci tak, že se téměř stávají jedním. Vytváří spíše setkání než formy, dějovost dělí mezi široké spektrum aktérů a skupin, včetně mezigenerační spolupráce. Své materiály vědomě vybírá s ohledem na ekologii a péči a vytváří jednoduchá, ale silná holistická díla.” (prohlášení poroty)

Petra Janda (1991) studovala v ateliéru Kniha a tvarování papíru na Fakultě umění a designu Ladislava Sutnara ZČU v Plzni, v Ateliéru intermediální tvorby Tomáše Vaňka a v Ateliéru sochařství Tomáše Hlaviny na pražské AVU. Je zakladatelkou platformy a databáze Artbiom.cz, kreativního prostoru Artstudio Lůno a Ekobuňky AVU. 
Jako intermediální autorka se pohybuje napříč spektrem umělecké tvorby, edukace a osvěty, včetně komunitních projektů, ekofeminismu a aktivismu. Ve své tvorbě se Janda vztahuje k ekologii prostřednictvím motivů ochrany či mateřství, ale vnímá ji také jako způsob mezilidské komunikace. Hledá způsoby ekologicky šetrného přístupu k tvorbě a materiálům v sochařství, například využitím principů cirkulární ekonomiky či návratu k odkazu starých řemesel a tradic. Velká část její práce je založená na spolupráci, lásce, vzájemné podpoře a komunikaci.  
Petra Janda vystavovala své práce i kolektivní díla například v pražské Galerii Jelení, galerii  Display, interdisciplinárním prostředí Studia Alta, POP-UP galerii AVU, zlínské galerii Kabinet T., v zahraničí pak v Moravanech nad Váhom, MeetFrida Art Space v Hamburku, galerii Českého centra v Berlíně či EFA Project Space v New Yorku.