StonyTellers

StonyTellers

"StonyTellers naléhavě usilují o budování komunit založených na vzájemné péči, sdílení a cirkulaci. Ke své práci přistupují prostřednictvím sociálních médií a komunikují pomocí jejich jednoduché estetiky, ovšem za zářivými obrázky se skrývá bohatý a komplexní přístup plný mnoha významových vrstev. Úspěšně přenášejí umělecké myšlení do reálných sociálních situací, skrze organizaci pečlivě choreografovaných a performativních setkání. Jejich akce obnažují existenciální úzkost i rituální stavy výjimečnosti, budují důvěru a aktivují prvky, jež vytvářejí mezilidskou/mezidruhovou komunikaci a solidaritu.” (prohlášení poroty)

StonyTellers kolektiv vznikl v roce 2019 a vychází ze sochařského ateliéru na UMPRUM v Praze. Jako kameny, ženy, feministky, umělkyně, vypravěčky, studentky, kurátorky, zahradnice, budoucí psycholožky, barmanky, interkulturní pracovnice, keramičky, ekonomky, žadatelky o granty, produkční, kustodky, grafičky, fotografky, PR, pěstounky, singles, partnerky a manželky kriticky reagují na fungování uměleckého provozu v době klimatických změn a vytváří prostor pro kolektivní a udržitelnou praxi. Ve svých virtuálních příbězích, instalacích a performancích zkoumají témata, která vychází ze společných rozhodnutí, sdílení útrap, úzkosti a tužeb a reagují tak na stav současného světa. Do své tvorby zapojují lidské i mimo-lidské agenty a vytvářejí tak prostor pro vznik nových vztahů. 

StonyTellers svou tvorbu představili v  řadě galerií v Čechách i v zahraničí, též se zaměřují na prezentaci v negalerijních prostorách a na instagramu: Garden burnout (2021), Globalizační receptář 1.0 – Příběhy z Luhačovic v rámci festivalu Luhovaný Vincent (2021), Signature drinks (2021/2022), Broken window to the garden (2022), Gossip stones (2022).