Svět Jindřicha Chalupeckého je zastřešujícím označením pro výzkum a doplňování archivních materiálů, kurátorskou a teoretickou práci svázanou s osobností Jindřicha Chalupeckého a zejména současnými odkazy jeho života a práce, včetně Ceny Jindřicha Chalupeckého. V letech 2017 - 2019 jsme v této linii představili výstavní projekty probíhající paralelně s výstavou Ceny Jindřicha Chalupeckého, které se stejně jako CJCh konaly střídavě v Praze a Brně, nicméně vždy v tom městě, kde se Cena právě neprezentovala. Motivací pro tuto činnost byla kromě kontextualizace a kritické analýzy pořádání soutěže pro umělkyně a umělce také snaha o zaplňování bílých míst ve vlastním archivu, v němž často kromě podrobnější fotodokumentace uměleckých děl a výstav, které vznikly v souvislosti s CJCh, chyběla také obsahová a koncepční vodítka k pochopení děl představených před několika dekádami, nebo dokonce celé kapitoly spojené s organizací Ceny a Společnosti v některých časových úsecích.

V roce 2017 jsme v této linii uvedli v Centru pro současné umění Futura v Praze výstavu s názvem Ripple Efect, jenž představila selekci děl mladých umělkyň a umělců, kteří se hlásili do finále CJCh pro daný rok, ale nebyli porotou vybráni do finále. Výstava byla kurátorskou spekulací nad tématy soutěže, hry a jejích pravidel na poli umění. V roce 2018 jsme realizovali výstavu Divák má cenu v galerii TIC v Brně, která byla ohlédnutím za dosavadními držiteli divácké ceny udílené od roku 2002 spolu s  CJCh, zároveň ale také zamyšlením nad úlohou diváka současného umění a jeho systémem hodnot. Pro podzim 2019 jsme připravili sérii osmi jednodenních výstav pod názvem Jindřichův model, ve které se umělkyně a umělci, kteří byli ve finále Ceny Jindřicha Chalupeckého před deseti a více lety, vraceli ke svým dílům a projektům vzniklým pro tuto příležitost a kriticky reflektovali jejich dnešní relevanci.

V roce 2020, při příležitosti třicetiletého výročí Společnosti Jindřicha Chalupeckého, jsme připravili projekt nazvaný Svět, v němž žijeme?. Na tuto site-specific divadelní inscenaci a instalaci navázalo symposium nazvané Chalupecký ve světě a performativní film Julie Béna Letters from Prague, jako první veřejné výstupy našeho dlouhodobého výzkumu a kurátorsko-teoretické práce věnované přímo osobnosti Jindřicha Chalupeckého. V následujících letech budou pokračovat další výstavní a publikační počiny, včetně rozsáhlé výstavy Svět Jindřicha Chalupeckého, kterou na jaře 2022 uvedeme v Městské knihovně / Galerii Hlavního města Prahy. Jednotlivé projekty na sebe navazují a prolínají se – dokumentace a výstupy z jednotlivých fází projektu budou představeny na této experimentální výstavě a poskytnou východiska pro další výzkum a vznik nových uměleckých děl, textů a dalších formátů.