Café Chalupecký

Otevřený cyklus programů pro veřejnost kombinovaný nejčastěji s návštěvou zahraničních hostů.

Café Chalupecký

Společnost Jindřicha Chalupeckého vnímáme v širším slova smyslu jako platformu umožňující rozvíjet kritickou reflexi, rozšiřovat obzory, podněcovat k sebereflexi, narušovat zažité stereotypy a historické rámce, vzdělávat. Toto poslání chceme naplňovat skrze širokou škálu událostí komornějšího i rozsáhlejšího charakteru, které jsme pojmenovali jako Café Chalupecký. Výhledově by v budově Nadace a Centra pro současné umění Praha, kde sídlí i Společnost Jindřicha Chalupeckého, měla vzniknout skutečná kavárna a prostor pro setkávání a diskuse.

Ke spolupráci v rámci Café Chalupecký zveme zejména zahraniční kurátory, teoretiky a umělce, aby pracovali s databází umělců, kteří Cenou prošli, a s archivem dokumentů, kterým SJCH disponuje (nicméně bereme tuto databázi ne jako jediný zdroj, ale jako vodítko k dalším umělcům a kontextům), a vytvářeli tak vlastní interpretace a narativy ve vztahu k českému umění současnosti i nedávné minulosti. Výstupem těchto individuálních badatelských počinů může být přednáška, autorské čtení, menší výstava, promítání filmu či další formáty jednorázových prezentací pro veřejnost. Součástí Café Chalupecký jsou ale také diskusní setkání s osobnostmi české umělecké scény a události spojené s osobností Jindřicha Chalupeckého.

Druhou, ale neméně významnou rovinou Café Chalupecký je snaha umožnit zahraničním hostům, aby se prostřednictvím schůzek s umělci a kurátory a návštěv v galeriích seznámili s místní scénou a mohli získat poznatky a navázat kontakty, které ideálně bude možné rozvíjet i v budoucnu.

 

"Příkladem toho, že setkání, k nimž dochází díky Café Chalupecký, mohou nést své pozdější plody, je například zvažovaná spolupráce ředitele Ikon Gallery v Birminghamu, Jonathana Watkinse, s umělkyní Kateřinou Šedou. Watkins se s Šedou seznámil právě během pobytu v Brně, kam jsme ho jakožto bývalého člena poroty CJCh pozvali diskutovat nad výstavou Jána Mančušky. Guatemalský kurátor Pablo Ramírez, který jako host Café Chalupecký navštívil Prahu na jaře 2017, zase pravděpodobně naváže na tuto zkušenost další spoluprací s galerií Tranzitdisplay," říká kurátorka programů pro veřejnost Tereza Jindrová.

Tento web využívá k poskytování služeb, personalizaci reklamy a analýze návštěvnosti soubory cookie.
Používáním těchto webových stránek souhlasíte s využitím souborů cookie.

Souhlasím