Café Chalupecký

Společnost Jindřicha Chalupeckého vnímáme v širším slova smyslu jako platformu podněcující výzkum, umožňující rozvíjet kritickou reflexi, rozšiřovat obzory, narušovat zažité stereotypy a historické rámce, iniciovat procesy vzájemného učení. Toto poslání chceme naplňovat skrze širokou škálu událostí komornějšího i rozsáhlejšího charakteru, které jsme pojmenovali jako Café Chalupecký.

Ke spolupráci v rámci Café Chalupecký zveme zejména zahraniční kurátorky*ry, teoretičky*ky a umělkyně*ce, aby se seznámili s českou uměleckou scénou a vytvářeli vlastní interpretace a narativy ve vztahu k českému umění současnosti i nedávné minulosti. Výstupem těchto individuálních badatelských počinů může být přednáška, autorské čtení, menší výstava, promítání či další formáty jednorázových prezentací pro veřejnost. Pro zahraniční hosty Café Chalupecký připravujeme na základě jejich individuálních zájmů program návštěv ateliérů, výstav a institucí a zprostředkováváme setkání s místními umělkyněmi*ci, kurátorkami*ry a dalšími osobnostmi.

Součástí Café Chalupecký jsou také diskusní setkání s osobnostmi české umělecké scény a události spojené s osobností Jindřicha Chalupeckého.

Program Café Chalupecký se uskutečňuje za podpory Institutu umění – Divadelního ústavu a Českých center.