Dlouhodobá řada tzv. intervencí byla zahájena v roce 2016 a je založena na spolupráci SJCh s regionálními galeriemi a muzei a nově také institucemi, které nejsou zaměřené na prezentaci výtvarného umění. Smyslem intervencí je prezentovat současné české umění v nových a unikátních kontextech, přibližovat jej publiku mimo hlavní centra i publiku, které běžně nenavštěvuje umělecké instituce, a vytvářet příležitosti pro dialog současného umění s historickými sbírkami umění, muzeálními expozicemi, nebo specifickými lokacemi.

Jedná se o prezentace komornějšího formátu i rozsáhlejší projekty, které vstupují do stálých expozic, exteriérů, ale i nevýstavních prostor kulturních institucí nebo památek. Může se jednat o site-specific instalace jednoho či více autorů, živé akce a performance, ale i kurátorsky pojednané projekty pracující s již vzniklými díly, která nově rezonují v daném kontextu. Intervence jsou koncipovány zejména ve spolupráci s dosavadními umělkyněmi a umělci, kteří se zúčastnili Ceny Jindřicha Chalupeckého od 90. let do současnosti, ale také s dalšími významnými uměleckými osobnostmi působícími na české scéně.

V rámci této programové řady jsme již spolupracovali například s Galerií výtvarného umění v Chebu, Galerií moderního umění v Roudnici nad Labem, Oblastní galerií Vysočiny v Jihlavě, Slováckým muzeem v Uherském Hradišti, Hutí František v Sázavě, Vodárnou Kolín nebo Českým farmaceutickým muzeem v Kuksu. Zvláštní prostor pro Intervence vyhradila Oblastní galerie Liberec, v níž pravidelně od roku 2017 realizujeme samostatné výstavy finalistů Ceny Jindřicha Chalupeckého za předešlý rok.