Cena Jindřicha Chalupeckého 2018

Mezinárodní porota vybrala jména pěti finalistů 29. ročníku nejprestižnější české ceny pro výtvarné umělce do 35 let. Laureáta letošního ročníku vybrali porotci ve složení, ve kterém budou tuto roli zastávat ješte pro následující dvouleté období. Kromě toho, že porotci reprezentují přední mezinárodní umělecké instituce, byl při jejich výběru kladen důraz na geografickou i názorovou rozmanitost a genderovou vyrovnanost. 

 

Finalisté

Finalisty 29. ročníku Ceny Jindřicha Chalupeckého byli v roce 2018: Alžběta Bačíková, Lukáš Hofmann, Tomáš Kajánek, Kateřina Olivová   Adéla Součková.

Výstava finalistů k nahlédnutí zde.

Laureát

Laureátem pro rok 2018 se stal Lukáš Hofmann. Po důkladné rozvaze se porota rozhodla letošní Cenu Jindřicha Chalupeckého udělit Lukáši Hofmannovi za výrazné, zásadní a emancipační postoje. „Lukáše jsme vybrali na základě jeho mimořádné instalace a performance obnažujících úzkosti světa, který jeho generace zdědila, a na základě důslednosti jeho hledání, které se vzpírá normativitě, lineární historii a předurčené budoucnosti. Ve svém díle vypovídá o křehkosti a intimitě neznámého a čerpá z celé plejády zdrojů, aniž by mezi nimi vytvářel hierarchie.“ 

Diváckou cenu získala Alžběta Bačíková.

Porota

Pokud jde o budoucnost, porota chce následovat odkaz Jindřicha Chalupeckého a odrážet jeho vlastní rozpolcenost, týkající se samotného principu udílení cen. Cítíme zodpovědnost přehodnotit během našeho tříletého mandátu koncept ceny a přispět tím k podnícení diskuse o současném umění."

Laureáta vybrala mezinárodní porota složená z představitelek a představitelů předních mezinárodních uměleckých institucí. Zasedli v ní Zdenka Badovinac, ředitelka Moderna galerija v Lublani, Vjera Borozan, ředitelka Artyčok TV, Lenka Klodová, umělkyně a vedoucí Ateliéru tělového designu FaVU VUT v Brně, Vasif Kortun, nezávislý kurátor a bývalý ředitel SALT v Istanbulu, Bonaventure Soh Bejeng Ndikung, ředitel SAVVY Contemporary v Berlíně, Michal Novotný, ředitel Centra pro současné umění Futura v Praze a Laurel Ptak, ředitelka Art in General v New Yorku.

Výstava

Společná výstava Ceny Jindřicha Chalupeckého: Finále 2018 proběhla v prostoru Korza ve Veletržním paláci Národní Galerie Praha. Zahraničním hostkou letošní výstavy finalistů Ceny Jindřicha Chalupeckého byla rumunská umělkyně a choreografka Alexandra Pirici.

Ceremoniál

Slavnostní ceremoniál vyhlášení laureáta 29. ročníku Ceny Jindřicha Chalupeckého se konal ve Studiu Hrdinů ve Veletržním Paláci 17. prosince 2018. Režie večera se ujal držitel Českého lva a ceny European Film Awards Tomáš Luňák, přímým přenosem jej divákům zprostředkovala Česká televize.

Záznam slavnostního večera na ČT Art je možné zhlédnout zde.