"Tvorba Adély Součkové tematizuje – v poslední době zejména prostřednictvím remedializované a expandující kresby – základní lidské situace jako palimpsest archetypu, tradice, prožitku, odcizení a mnohočetného sociálního zprostředkování." (prohlášení poroty)

Adéla Součková (1985) je absolventkou Akademie výtvarných umění v Praze (Ateliér malířství II/škola Vladimíra Skrepla, předtím Jitky Svobodové) a Hochschule für Bildende Künste v Drážďanech (ateliér Ulrike Grossarth). V roce 2017 absolvovala rezidenci v Art in General v New Yorku a v Sesama v Indonesii. Stěžejním vyjadřovacím prostředkem Součkové je kresba a text, prostor mezi nimi, vyjadřuje se ovšem také prostřednictvím performancí a objektových instalací nebo videa. Ve své tvorbě tematicky čerpá z napětí vztahu přírody a kultury, ze starých mytologií a archetypů, ale i z aktuálních diskusí na téma ekologie nebo feminismu. Součková pravidelně vystavuje především v nezávislých galeriích v Česku a v Německu. Svou tvorbu představila například v kim? v Rize, Bozar v Bruselu, Domě umění města Brna, v galerii label201 v Římě, v galerii Zwitschermaschine a Guardini Stiftung v Berlíně nebo v MWW Muzeum Współczesne ve Wroclawi. V roce 2014 a 2015 byla finalistkou Ceny kritiky za mladou malbu. Žije a pracuje v Praze a Berlíně.

Videoprofil Adély Součkové

Video: Jan Vidlička