"Práce Kateřiny Olivové nejprve na porotu zaútočily svou výraznou vizualitou a přímou tělesností. Potěšilo nás, když jsme pod touto výraznou značkou postupně odkrývali šíři otázek, které umělkyně ve své tvorbě reflektuje. Vedle tématu ženského těla a jeho erotičnosti, kde autorčina díla patří nejspíš mezi nejexpresivnější a nejexplicitnější na současné mladé scéně, jsou to především otázky související s mateřstvím." (prohlášení poroty)

Kateřina Olivová (*1984) je absolventkou Fakulty výtvarných umění VUT v Brně (Ateliér tělového designu Jany Prekové, později Lenky Klodové), kde nyní pokračuje v doktorské studiu. Tvorba Olivové se věnuje tématu ženskosti, feminismu, tělesnosti, sexuality, mateřství, mezilidských vztahů a citů. Skrze své performance, které často balancují na hranici kýče a záměrné trapnosti otevírá otázky zažitých společenských tabu. Primárním médiem její tvorby je tělo zapojené do performance, které jsou plné zářivých, duhových barev, glitrů, radosti z vlastní existence a nahoty. Svou uměleckou tvorbu neodlišuje od běžného života, takže někdy není zcela možné rozlišit, co je ještě akt namířený směrem k divákům a co už její životní styl. Kromě vlastní umělecké praxe působí také jako kurátorka Galerie Umakart v Brně a je zakladatelkou podpůrné skupiny (nejen) pro matky umělkyně Mothers Artlovers. Svou tvorbu představila na samostatných i skupinových výstavách především v kontextu české nezávislé umělecké scény, se svými performance se pravidelně účastní také symposií a festivalů, například Festivalu nahých forem ve Vraném nad Labem, či ART.eria 2016 public space v Czestochowa v Polsku.

Videoprofil Kateřiny Olivové

Video: Jan Vidlička