Cena Jindřicha Chalupeckého 2017

Mezinárodní porota vybrala jména pěti finalistů 28. ročníku nejprestižnější české ceny pro výtvarné umělce do 35 let. Laureáta letošního ročníku vybrala nová sestava porotců, kteří budou tuto roli zastávat pro následující tříleté období. Kromě toho, že porotci reprezentují přední mezinárodní umělecké instituce, byl při jejich výběru kladen důraz na geografickou i názorovou rozmanitost a genderovou vyrovnanost. 

Finalisté

Finalisty 28. ročníku Ceny Jindřicha Chalupeckého byli v roce 2017 Romana Drdová, Dominik Gajarský, Martin Kohout, Richard Loskot a Viktorie Valocká

Výstava finalistů k nahlédnutí zde.

Laureát

Laureátem pro rok 2017 se stal Martin Kohout„Po dlouhé a náročné debatě jsme se rozhodli udělit cenu Martinovi Kohoutovi. Kohout promlouvá ke globálnímu světu, vystavenému každodennímu dopadu technologií, mnohovrstevnatým a zasvěceným způsobem. Snaží se najít prostor pro jednotlivé příběhy, které zaujímají nejednoznačný postoj, a dává tím vyniknout jak odcizujícím, tak i tvůrčím aspektům technologií. Tím, že zobrazuje naše intimní vztahy ve světě, v němž se zdají být ztracené, vnáší Kohout do díla osobní rovinu a nově vymezuje roli tvořivosti v dnešní společnosti. Kohout nás přesvědčil dílem založeným na výzkumu a svou hrou s nečekaným," prohlásila letošní poorta. Laureát Ceny Jindřicha Chalupeckého získal sto tisíc korun na realizaci výstavy, publikace či jiného autorského projektu a zahraniční stipendijní program.

Diváckou cenu získal Richard Loskot.

Porota

Předsedkyní poroty byla ředitelka Moderní galerie v Lublani Zdenka Badovinac. Členy poroty byli dále ředitelka Národního muzea Černé Hory a projektu Artyčok TV Vjera Borozan, umělkyně a vedoucí Ateliéru tělového designu FaVU VUT v Brně Lenka Klodová, kurátorka a výkonná ředitelka newyorské organizace Art in General Laurel Ptak a Vasif Kortun, nezávislý kurátor a do letošního roku ředitel uměleckého centra SALT v Istanbulu. Umělecký manažer Galerie PLATO v Ostravě Marek Pokorný letošním ročníkem své tříleté období končí.
Pokud jde o budoucnost, porota chce následovat odkaz Jindřicha Chalupeckého a odrážet jeho vlastní rozpolcenost, týkající se samotného principu udílení cen. Cítíme zodpovědnost přehodnotit během našeho tříletého mandátu koncept ceny a přispět tím k podnícení diskuse o současném umění."

Výstava

Společná výstava Ceny Jindřicha Chalupeckého proběhla v Moravské galerii v Brně v Pražákově paláci. Zahraničním hostem byl německý umělec Clemens von Wedemeyer, který představil svůj samostatný projekt Nebeská Havěť.

Ceremoniál

Slavnostní ceremoniál vyhlášení laureáta 28. ročníku Ceny Jindřicha Chalupeckého se konal v brněnském kině Scala v režii držitele Českého lva a ceny European Film Awards Tomáše Luňáka.

Záznam slavnostního večera na ČT Art je možné zhlédnout zde.