"Dominik Gajarský se vyjadřuje především prostřednictvím média fotografie a pohyblivého obrazu se zvláštním citem pro analogovou techniku včetně její historie. Porotce zaujala preciznost jeho práce s těmito médii a propojení s aktuálními, intimními tématy." (prohlášení poroty)

Dominik Gajarský (*1986) je absolvent Akademie výtvarných umění v Praze (Ateliér nových médií II/škola Anny Daučíkové). Strávil také studijní stáž na UdK v Berlíně (ateliér Josephine Pryde). Absolvoval rezidenční pobyt v rámci EIB Artists’ Development Programme v Lucembursku a na Summer Academy v Salcburku. Gajarský se vyjadřuje především prostřednictvím média fotografie a pohyblivého obrazu se zvláštním citem pro analogovou techniku včetně její historie. Formálně často odkazuje k modernistickým vzorům, současně však nahlíží kánon a hegemonii západní kultury kriticky, mj. s ohledem na post-koloniální diskurs, feminismus nebo ekologii. Svou tvorbu pravidelně představuje na samostatných i skupinových výstavách a přehlídkách v Česku i v zahraničí, např. na Close-Up cinema v Londýně, na PAF v New Yorku, v Českém centru v Berlíně či v Národní galerii v Praze. V roce 2014 byl jedním z finalistů ceny Leinemann Foundation Award. Vedle vizuálního umění je také aktivním hudebníkem.

Videoprofil Dominika Gajarského

Video: Jan Vidlička