"Absolventka Akademie výtvarných umění Romana Drdová pracuje
s médiem objektu, fotografie, nebo instalace. Vlastní jí je specická čistá estetika a práce se světlem, hmotou a prázdnotou. Ve své práci se kromě kontextu vizuálního umění inspiruje i ve světě módy, technologie či designu." (prohlášení poroty)

Romana Drdová (*1987) je absolventkou Akademie výtvarných umění v Praze (Ateliér nových médií I/škola Tomáše Svobody). Absolvovala také několik studijních stáží, mj. na Korean National University v Soulu, nebo v ateliérech hostujících pedagogů AVU Floriana Pumhösela a Nicole Wermers. Její tvorbě, využívající často média objektu, fotografie, nebo instalace, je vlastní čistá estetika, mnohdy až průhlednost a práce se světlem, hmotou a prázdnotou v kombinaci se specifickými materiály a postupy, pro které se autorka inspiruje kromě kontextu vizuálního umění také ve světě módy, technologie nebo designu. Citlivě a metaforicky se vyjadřuje k tématu vnímání a mezilidské interakce v době „datového smogu“. Svou tvorbu představila především v českých nezávislých institucích na samostatných výstavých například v pražském centru současného umění MeetFactory nebo Karlin Studios, ale také v Národní galerii v Praze a v mezinárodním kontextu ve Vídni, Berlíně, či belgickém Liège.

Videoprofil Romany Drdové

Video: Jan Vidlička