Tomáš Hlavina (*1966) absolvoval Ateliér intermediální tvorby Milana Knížáka na pražské Akademii výtvarných umění, na studijní stáži pak byl na Akademii výtvarných umění v Tbilisi. Jeho objekty, multimediální instalace či sochy se přímo váží k člověku a představují jakési artefakty lidské činnosti. Hlavina je pečlivě opracovává, sestavuje, kombinuje a často k jejich tvorbě využívá předmětů běžné denní potřeby. Vyznačují se citlivým vnímáním okolního světa a dotýkají se mnoha filozofických, životních, nebo náboženských otázek. Zároveň je v nich přítomný prvek absurdity a paradoxu. Hlavinova tvorba je minimalistická a zároveň metaforická, esteticky vytříbená a sofistikovaná. Pracuje s konceptem ready-made, který významově i formálně posouvá daleko za hranice původních myšlenek tohoto uměleckého přístupu. Banální předměty ztrácejí v jeho pojetí svůj prvotní účel a význam a stávají se nositeli poetických metafor. Kromě řady českých institucí samostatně vystavoval například ve budapešťské Stúdió Gallery, dále pak v rámci rezidenčních pobytů v ISCP v New Yorku, v Santa Fe Art Institute v americkém Connecticutu, nebo v německém Künstlerhäuser Worpswede.