Máme otevřeno: Laureátstvo Ceny Jindřicha Chalupeckého 2024

Máme otevřeno: Laureátstvo Ceny Jindřicha Chalupeckého 2024

V rámci aktuálního ročníku akce Máme otevřeno představí svou uměleckou tvorbu letošní laureátky a laureáti Ceny Jindřicha Chalupeckého: Oskar Helcel, Judita Levitnerová, No Fun kolektiv.

Umělkyně a umělci představí formou krátkých individuálních prezentací ukázky své dosavadní tvorby a prostor bude samozřejmě i pro dotazy z publika.

Cena Jindřicha Chalupeckého je udělována za mimořádnou uměleckou tvorbu v oboru vizuálního umění. Je určena nastupující generaci umělkyň*ců, jejichž dílo má potenciál dlouhodobě obstát v kontextu české i mezinárodní umělecké scény a ztělesňuje po obsahové a formální stránce výjimečný postoj. Cena je udělována umělkyním*cům a uměleckým uskupením pracujícím v libovolných médiích, respektuje také mezioborové přesahy a další aktuální tendence v současném umění.