Judita Levitnerová

Judita Levitnerová

Judita Levitnerová (1994) vystudovala Ostravskou univerzitu a pokračovala v magisterském studiu na Fakultě výtvarných umění v Brně v ateliéru Intermédií. V současné době pracuje na FaVU na své disertační práci na téma Současný informel, přičemž zde zkoumá i feministické otázky. Ve své umělecké praxi vychází především z média malby, malířské postupy však přenáší i do tvorby v jiných uměleckých formách, ať už jde o objekty, užitou módu nebo živý vizuální doprovod k hudebním vystoupením. Pracuje opakovaně s metodou imitace, kterou vnímá především jako další forma přiblížení se ke zkoumanému předmětu a jako péče o zapomenuté výtvarné techniky.

S brněnským HaDivadlem a Studiem Intermedia spolupracovala na vzniku divadelní hry Sedimenty diagnózy wellness, ke které vyšla stejnojmenná kniha. Od roku 2019 se podílela na programu Galerie 209 a následně vystavovala i v Galerii FaVU a Galerii města Blanska. Její práce byly vystaveny i v rámci skupinových výstav v Domu pánů z Kunštátu, v galerii Pragovka nebo v Holešovické šachtě.