Cena Jindřicha Chalupeckého

Cena Jindřicha Chalupeckého

Cena Jindřicha Chalupeckého, nesoucí jméno předního českého teoretika a kritika výtvarného umění a literatury, esejisty a filozofa, byla založena v roce 1990 z iniciativy Václava Havla, Jiřího Koláře a Theodora Pištěka. Je určena vizuálním umělcům do 35 let, žijícím nebo působícím na území České republiky. Cenou se zároveň vyslovuje uznání celoživotnímu dílu Jindřicha Chalupeckého (1910–1990) a jeho aktivitě, skrze niž u nás po roce 1969 podněcoval neoficiální, avantgardní výtvarný život a zasazoval se o to, aby si české nekonformní výtvarné umění udržovalo svébytnost a nepřerušovanou kontinuitu s tradicí moderního umění a evropskou výtvarnou kulturou.

Podmínky pro udělování ceny

Cena Jindřicha Chalupeckého je určena vizuálním umělkyním a umělcům žijícím nebo působícím na území České republiky, kteří k 31. prosinci kalendářního roku, ve kterém se uskuteční finále Ceny a vyhlášení laureáta/ky, dosáhnou věkové hranice maximálně 35 let. Státní občanství ČR není podmínkou.

Cena Jindřicha Chalupeckého je udělována za mimořádnou uměleckou tvorbu v oboru vizuálního umění. Je určena nastupující generaci umělců/kyň, jejichž dílo má potenciál dlouhodobě obstát v kontextu české i mezinárodní umělecké scény a ztělesňuje po obsahové a formální stránce výjimečný postoj. Cena je udělována umělcům/kyním pracujícím v libovolných médiích, respektuje také mezioborové přesahy a další aktuální tendence v současném umění.

Udělení Ceny Jindřicha Chalupeckého je vypisováno jako soutěž, do níž se přihlašují umělci/kyně sami. Odborníci z oblasti výtvarného umění mohou zároveň nominovat umělce/kyně skrze emailovou adresu info@sjch.cz. Nominovaní umělci/kyně budou vyzváni zástupci Společnosti Jindřicha Chalupeckého, aby se do soutěže přihlásili.

Umělci/kyně, kteří byli v minulosti ve finále Ceny Jindřicha Chalupeckého, nicméně nezískali titul laureáta/ky, se mohou přihlašovat opakovaně.

Výběr finalistů a laureátů

O udělení Ceny Jindřicha Chalupeckého rozhoduje nezávislá porota odborníků v oboru vizuálního umění, kterou jmenuje správní rada Společnosti Jindřicha Chalupeckého. Porota je pětičlenná a jejími členy jsou jak občané České republiky, tak zahraniční odborníci, obvykle v poměru 2:3. Členství v porotě je ohraničeno dobou tří let. Společnost Jindřicha Chalupeckého nemá právo ovlivňovat rozhodnutí poroty. Výběr finalistů/tek a laureáta/ky Ceny Jindřicha Chalupeckého je výsledkem konsenzu členů poroty, založeného na intenzivní společné diskusi a důkladném procesu selekce.

Porota každoročně vybírá pět finalistů/tek, které Společnost Jindřicha Chalupeckého během celého roku intenzivně podporuje, zejména v práci na novém díle pro společnou podzimní výstavu konanou v jedné z partnerských institucí, tj. v Národní galerii v Praze, Moravské galerii v Brně, nebo v galerii PLATO Ostrava. Během konání výstavy zvolí porota laureáta/ku Ceny Jindřicha Chalupeckého pro příslušný rok, jehož nebo jejíž jméno vyhlásí a Cenu předá během slavnostního ceremoniálu.

Tento web využívá k poskytování služeb, personalizaci reklamy a analýze návštěvnosti soubory cookie.
Používáním těchto webových stránek souhlasíte s využitím souborů cookie.

Souhlasím