Cena Jindřicha Chalupeckého: Finále 2010

Cena Jindřicha Chalupeckého: Finále 2010

Do dvacátého prvního ročníku soutěže bylo nominováno či přihlášeno celkem 80 výtvarníků a skupin, tedy nejvíce v dosavadní historii soutěže. Mezinárodní porota z nich vybrala následující jména: dvojice Vasil Artamonov a Alexey Klyuykov, Václav Magid, Jakub Matuška, Alice Nikitinová a další dvojice David Böhm a Jiří Franta. Výstava prací finalistů nazvaná Finále 2011 proběhla v Centru současného umění DOX. Letošní laureát byl vybrán v průběhu výstavy. Slavnostní ceremoniál a předání ceny se uskutečnilo 23. listopadu 2010, dramaturgie večera proběhla pod vedením umělce Michala Pěchoučka.

Ve stejném termínu se konala také výstava všech dosavadních laureátů Ceny Jindřicha Chalupeckého Laureáti 20 let, kde byli představeny práce dosavadních dvaceti nositelů ceny. K výstavě byl vydán reprezentativní katalog shrnující dvacet let existence soutěže. Třetí výroční výstavou se stalo historické připomenutí osobnosti Jindřicha Chalupeckého nazvané Archiv Chalupecký. K výročí založení Společnosti Jindřicha Chalupeckého se rovněž připravil rozhlasový a filmový dokument. V roce 2010 by se Jindřich Chalupecký dožil 100 let.

 

Vasil Artamonov a Alexey Klyuykov

Vasil Artamonov a Alexey Klyuykov byli vybráni pro konsistentní kvalitu jejich díla, které zahrnuje širokou škálu médií od performancí, instalací, malířství, sochařství až k sociálním projektům. Tito umělci demonstrují hlubokou znalost historie umění a reagují na impulsy z minulosti, hlavně futurismu a suprematismu. Historii umění používají jako rámec svého průzkumu a svou prací reagují na politické otázky související s vývojem demokratických systémů a kapitalistických ekonomik v bývalém sovětském bloku.
Více o autorech

David Böhm a Jiří Franta

David Böhm a Jiří Franta jsou mezi finalisty již podruhé. Jejich společná práce opět zaujala porotu nejen díky svému dokonalému formálnímu zpracování i pro angažovanost autorů v oblasti sociálních a kulturních otázek. Jejich společné projekty jsou inspirovány street artem a graffiti, zároveň reagují na institucionální kontext umění. Komise přihlédla k jejich loňské „neviditelné“ prezentaci, kde bylo možné vidět dílo pouze za účasti diváka. Umělci požívají kresbu a instalaci k akcentaci jevů, které běžně zůstávají skryté našemu vnímání.
Více o autorech

Václav Magid

V případě Václava Magida porota ocenila konceptuální kvality jeho práce, schopnost propojování souvislostí a referencí na vysoké intelektuální úrovni, kdy s jemnou ironií podrobuje skutečnost racionální analýze a jeho soustředěný zájem o vybrané situace má i sociální přesahy. Porota také vzala v úvahu Magidovu kurátorskou a teoretickou práci, která je - ať už v kontextu jeho vlastní tvorby, ale i pro formování místní umělecké scény klíčová.
Více o autorovi

Jakub Matuška

Jakub Matuška uplatňuje ve své práci streetartový přístup v rámci monumentálního malířství. Jeho zajímavá estetika a malířské schopnosti jsou patrné v klasických obrazech na plátně, která přesně kompozičně i formálně buduje. Dosahuje jasného, silného a bohatého výrazu s popově surrealistickým vyzněním. Porotu jeho dílo zaujalo a přesvědčilo svou malířskou kvalitou a osobitou poetikou.
Více o autorovi

Alice Nikitinová

Alice Nikitinová transformuje ve svých obrazech, objektech a instalacích každodenní zkušenosti. Vstup do jedné z jejích instalací působí jako bychom se dívali přes zvětšovací sklo. Vytváří abstraktní svět, který je redukovaný až k základům existence. Humorným způsobem a s použitím piktogramů jej koncipuje jako protiklad záplavy pohyblivých obrazů a nepotřebných impulsů, která nás denně obklopují. Její pojetí malby zaujalo komisi díky soustředěnému přístupu a eliminaci všech nepotřebných prvků. V mnohých ohledech odkazuje na dílo Kazimira Maleviče a tím ke svým kořenům.
Více o autorce