Alice Nikitinová

Alice Nikitinová transformuje ve svých obrazech, objektech a instalacích každodenní zkušenosti. Vstup do jedné z jejích instalací působí jako bychom se dívali přes zvětšovací sklo. Vytváří abstraktní svět, který je redukovaný až k základům existence. Humorným způsobem a s použitím piktogramů jej vytváří jako protiklad záplavy pohyblivých obrazů a nepotřebných impulsů. Její přístup k malbě zaujal komisi díky soustředěnému přístupu a eliminaci nepotřebných prvků. V mnohých ohledech odkazuje na dílo Kazimira Maleviče a tím ke svému zázemí. (prohlášení poroty)

Alice Nikitinová (*1979) je absolventkou Akademie výtvarných umění v Praze (Ateliér malířství I/škola Jiřího Sopka) a stáže na Fakultad de Bellas Artes v Cuence. Je výraznou představitelkou malby umělců střední generace, zároveň však stojí stranou většiny programových vystoupení a velkých malířských přehlídek. Nikitinová vychází z tradice abstraktní malby avantgardních umělců první třetiny 20. století. Předlohou pro formální výzkum autonomních problémů abstraktního obrazu jsou její osobní fascinace nejvšednějšími předměty každodenního užívání. Ty svou esenciální, znakovou a na funkční podstatu zredukovanou estetikou vybízejí k novým formulacím výtvarných témat, odlehčení a deformacím modernistické stavby obrazu, objevování humoru a obnovování percepční senzibility k malbě. Alice Nikitinová má za sebou samostatné výstavy v Galerie Juliette Jongma v Amsterdamu nebo v galerii Autocenter v Berlíně.

Videoprofil Alice Nikitinové

Video: Nikola Brabcová