Cena Jindřicha Chalupeckého: Finále 2006

Cena Jindřicha Chalupeckého: Finále 2006

Finále Ceny Jindřicha Chalupeckého za rok 2006 se bude pravděpodobně velice lišit od finále loňského. Až na skupinu Rafani, která se objevila ve finále již v roce 2004, totiž představí mladé a většinou doposud málo známé umělce. Vyjadřují se novým způsobem, který se odlišuje od tradičního moderního umění dvacátého století a jeho zavedených žánrů. Například letos zřejmě poprvé v historii Ceny Jindřicha Chalupeckého mezi finalisty zcela chybí malíř či malířka. Na výstavě v Domě umění budou převažovat díla konceptuálního umění, kterým mezinárodní porota v letošním rozhodování dávala přednost. Jak ukazují úspěchy Laureátů Ceny Jindřicha Chalupeckého z posledních let – jmenujme jen Jána Mančušku nebo Kateřinu Šedou – konceptuální umění je mezinárodně srozumitelné a jeho prostřednictvím lze prorazit i mimo hranice domácí umělecké scény.

Mladá generace umělců divákům nenabízí snadnou estetickou kontemplaci, galerii daleko spíše využívá k prezentaci originálních analýz okolního světa. Letošní finalisté se zabývají sociálním aktivismem (Rafani), otevřeně se vyjadřují k politickým problémům (Jan Jakub Kotík), nebo využívají či zneužívají fungování reklamy a komerčních vztahů (Tomáš Svoboda). Pracují-li umělci s obrazovými projekcemi (Dušan Skala), jejich díla mají víc než k videoartu blíže k experimentální kinematografii. Někteří s finalistů (Barbora Klímová) ve svých projektech dokonce reflektují vlastní dějiny českého avantgardního umění a zamýšlejí se nad platností jeho odkazu v dnešní době.

Barbora Klímová

Barbora Klímová vytváří objekty a situace, pomocí kterých přibližuje působení prostorových vztahů. Divák jejích subtilních děl s nimi vstupuje do na první pohled náhodných interakcí, které jsou však o to nečekanější a účinnější.
Více o autorce

Jan Jakub Kotík

Precizní a komplexně dotažené projekty Jana Jakuba Kotíka často promlouvají politicky angažovaným hlasem. Ve svých objektech Kotík používá a kombinuje nečekané materiály, inspiruje se i světem sdělovacích médií a jeho mechanismů.
Více o autorovi

Dominik Lang

Dominik Lang porotu zaujal téměř neviditelnými zásahy do architektury výstavních síní, pomocí kterých si pohrává s jejich významy i funkčností. Vedle institucionální kritiky se vyznačují i smyslem pro hravost a ironii.
Více o autorovi

Rafani

Čtyřčlenná umělecká skupina Rafani se často vyjadřuje k mezinárodním politickým problémům, současně podporuje ostatní umělce a pomáhá aktivizovat lokální uměleckou komunitu. Díla na hranici společenské etikety nezřídka provokují, vyjadřují však především ochotu umělců převzít odpovědnost za svět kolem sebe.
Více o autorech

Skupina Rafani spolupracovala s organizátory výstavy pouze v omezené míře. Od 20. do 24. října 2006 členové skupny v improvizovaných podmínkách před Domem umění připravovali teplá jídla a nápoje, které rozdávali kolemjdoucím, Výdej jídel doprovázeli reprodukovanou, dne 24. října i živou hudbou. Členové skupiny Rafani použili Dům umění jen jako zázemí a zdroj elektrické energie pro vývařovnu. Organizátorům nedali k dispozici žádná tradiční umělecká díla ani dokumentaci. Do výstavních prosto Domu umění Rafani vůbec nevstoupili. Během vernisáže rozdali místním romským dětem barvy ve spreji a instruovali je, aby na stěnu galerie nastříkali barevná kola.

Dr. Radek Horáček, ředitel Domu umění města Brna                                        Tomáš Pospiszyl, místopředseda Společnosti Jindřicha Chalupeckého

Dušan Skala

Videa Dušana Skaly využívají nalezených anonymních záběrů, ze kterých umělec sestavuje útržky emocionálně působivých příběhů. Originálním způsobem pracuje s hudbu, která vedle obrazu vyvolává pocity touhy a nostalgie.
Více o autotovi

Tomáš Svoboda

Nenápadné intervence Tomáše Svobody do okolního světa hledají a současně zpochybňují pravidla všedního života, které považujeme za samozřejmé a neměnné. Ve svých performancích či objektech projevuje smysl pro humor i vyčerpávající systematičnost.
Více o autorovi