Barbora Klímová

Barbora Klímová

"Barbora Klímová vytváří objekty a situace, pomocí kterých přibližuje působení prostorových vztahů. Divák jejích subtilních děl s nimi vstupuje do na první pohled náhodných interakcí, které jsou však o to nečekanější a účinnější." (prohlášení poroty)

Barbora Klímová (*1977) absolvovala Fakultu výtvarných umění na VUT v Brně a studovala na Hoger Instituut voor Schone Kunsten v Antverpách. Strávila stáž na Winchester School of Art na University of Southampton. Vytváří konceptuální intervence do galerijního i veřejného prostoru. Často pracuje s archivem a tím,  jakým způsobem může jeho obsah ovlivňovat a posouvat naše vnímání minulosti. Barbora Klímová má za sebou rezidenční pobyty v ISCP v New Yorku, v MuseumsQuartier 21 ve Vídni a v Koninklijke Akademie van Beeldende Kunsten v Haagu. Kromě řady českých galerií  vystavovala například v Českém centru v New Yorku nebo v rámci budapešťského Off Bienale.