Ostrovy: Možnosti soužití >> Sympozium

Ostrovy: Možnosti soužití >> Sympozium

Ve dnech 24. až 25. dubna 2019 proběhlo v nizozemském Diepenheimu komorní mezinárodní sympozium, na jehož organizaci se podílely Společnost Jindřicha Chalupeckého a Kunstvereniging Diepenheim.
Sympozium doprovázelo výstavu (Dis)connection, která byla kolaborativním projektem Kunstvereniging Diepenheim a Společnosti Jindřicha Chalupeckého a která představila nejrůznější umělecké pozice propojené společnou otázkou: jak být spolu v dnešní nejisté době?
Sympozium mělo podobu společných diskuzí, prezentací, rituálů a workshopů, jež k této otázce přistupovaly z diskurzivní i praktické perspektivy. Účastníci kolektivně sdíleli zkušenosti a nápady, kde začít soužití hledat, ať už jako lidé, umělci, kurátoři či (umělecké) instituce, a kladli si otázku, jaký druh soužití vlastně hledáme a jakým výzvám při tom můžeme čelit.

Akce spadá do dlouhodobého kolaborativního a výzkumného projektu Společnosti Jindřicha Chalupeckého Ostrovy: Možnosti soužití iniciovaného v roce 2019.

Video: Lucie Rosenfeldová