Kulatý stůl: Klima v kulturních institucích

Kulatý stůl: Klima v kulturních institucích

Ve středu 29. 1. 2020 od 18:00 se v knihovně v Pražákově paláci v moravské galerii v Brně uskutečnil ku příležitosti konce výstavy Cena Jindřicha Chalupeckého 2019 kulatý stůl otevřený široké veřejnosti na téma situace kulturních institucí v době klimatických změn. Proběhla zde bilance nad ukončenou výstavou Ceny Jindřicha Chalupeckého, která byla napájena z alternativních zdrojů energie, i zhodnocení výsledků měření, které během výstavy probíhalo. Pozváni byli zástupkyně a zástupci umělecké scény, místní politické reprezentace nebo ekologické aktivistky a aktivisté. Diskuse byla uvedena otázkou, jak mohou kulturní instituce v dlouhodobém měřítku měnit svou činnost tak, aby byla nejen udržitelná, ale mohla také iniciovat změny v širší společnosti.

Video záznam: Moravská galerie v Brně