Veronika Bromová (*1966) absolvovala v roce 1993 Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Ateliéru ilustrace a grafiky Jiřího Šalamouna. V roce 1995 byla na rezidenčním pobytu ve Whitney Museum of American Art, New York. Stala se známou zejména díky svým digitálně upravovaným fotografiím – v devadesátých letech patřila k prvním českým umělcům, kteří v této oblasti experimentovali. Její práce však zahrnuje i video, instalace a performance. Jejím ústředním tématem je tělesnost a tělo, které různými způsoby stylizuje a deformuje. Zkoumá jej z hlediska intimity či její ztráty, i z hlediska genderových otázek. Hlavním aktérem fotografických cyklů je většinou autorka sama. Je tomu tak i ve slavném cyklu Pohledy, který šokuje anatomickými řezy, jež nás dovádí až za hranici nahoty, pod povrch těla. Zároveň odkazuje k lidské smrtelnosti a zkoumá hranici skutečnosti a fikce. Snaží se probourat hranice a překročit naše konvenční vnímání nahoty, soukromí a intimity. Veronika Bromová je držitelkou Grantu Hlavního města Prahy a Speciálního grantu Sorosova centra pro současné umění Praha. Získala první místo v soutěži pro 58. Benátské bienále současného umění a v roce 1995 vyhrála cenu Grammy za nejlepší obal CD Šum Svistu. Vystavovala například ve vídeňském Mumoku, v Českém centru v Paříži nebo v A2 gallery v Halle. V letech 2002-2011 vedla Ateliér nových médií II. na pražské Akademii výtvarných umění.