"Porota ocenila významovou bohatost a experimentální povahu Štětinova projektu. Autorův film pracuje s obrazovým a zvukovým střihem, odvíjí se v čase, jež skrze dekonstrukci a filmovou koláž inscenované historie přetváří v mnohovrstevnatý příběh." (Holly Block, předsedkyně poroty)

Roman Štětina (*1986) je absolventem Fakulty umění a designu v Plzni, Akademie výtvarného umění v Praze a Umělecké akademie ve Frankfurtu nad Mohanem (ateliér Judith Hopf a Douglase Gordona). Absolvoval také několik zahraničních rezidencí, mezi které patří např. londýnská LUX a Artist-in-residence ve Vídni. Jako jeden z nemnoha českých umělců se věnuje práci se zvukem, která na první pohled souvisí s vizuálním uměním jen zprostředkovaně. Jeho tvorbu také charakterizuje vztah k archivnímu materiálu, který autor aktualizuje a přetváří do řemeslně výrazných realizací, jimž nechybí inteligentní humor ani nápaditý obsah. Zabývá se mediálním prostředím jako takovým, přičemž vychází z praxe aktivního hudebníka a dlouhodobého spolupracovníka Českého rozhlasu. Štětina je držitelem ESSL Art Award CEE či FilmPreis.

 

Videoprofil Romana Štětiny

Video: Jan Vidlička