Roman Štětina a Miroslav Buriánek: Návod k použití Jiřího Koláře

Roman Štětina a Miroslav Buriánek: Návod k použití Jiřího Koláře

„Romana Štětinu jsem oslovil už jako laureáta Ceny Jindřich Chalupeckého za rok 2014. Shodou okolností – a k mé radosti – si vybral právě PLATO pro uskutečnění své laureátské výstavy a společně s Miroslavem Buriánkem, jedním z našich nejlepších rozhlasových režisérů, připravil zcela nový projekt. Rozhlasovou režii a vznik rozhlasové kompozice vycházející z experimentální knihy Jiřího Koláře tematizují více než dvouhodinové video a objekty odkazující na strukturu Buriánkovy režijní knihy” řekl Marek Pokorný, kurátor a umělecký manažer PLATO.

Výstava Návod k použití Jiřího Koláře vznikla ve spolupráci se Společností Jindřicha Chalupeckého a je šestou letošní výstavou Galerie města Ostravy PLATO. Ta bude počínaje rokem 2017 fungovat jako příspěvková organizace města.

„Výstava v PLATO je výsledkem více než dvouleté intenzivní spolupráce s Miroslavem Buriánkem, který mi před deseti lety otevřel dveře do světa rozhlasu a díky jehož pomoci jsem mohl rozvinout základní téma svojí práce. Společně s herci z amatérského divadelního souboru KLAS – v němž jsem během svého dospívání působil – se snaží svébytným způsobem interpretovat básnickou sbírku Návod k upotřebení od Jiřího Koláře, autora, který mi kdysi dal naději, že se mohu stát ‚výtvarným‘ umělcem, i když neovládám klasické výtvarné techniky,“ doplnil Roman Štětina.

Roman Štětina (*1986) studoval v letech 2009 až 2015 v ateliéru Tomáše Vaňka na pražské Akademii výtvarných umění. Jeho intermediální zájem o rozhlas jako instituci se promítl v řadě komplexních projektů zabývajících se otázkou, jak se v různých situacích dotýkají či vzájemně popírají, vylučují a doplňují obraz, zvuk, akce a fyzický (respektive myšlený) prostor. V roce 2014 získal Cenu Jindřicha Chalupeckého.

Miroslav Buriánek (*1951) patří mezi naše přední rozhlasové režiséry. Po absolutoriu divadelní režie na pražské DAMU byla jeho kariéra mezi lety 1978 a 2015 spojená s plzeňským rozhlasovým studiem, pro které vytvořil stovky reportáží, rozhlasových dokumentů a dramatizací literárních textů.