Cena Jindřicha Chalupeckého: Finále 2014

Cena Jindřicha Chalupeckého: Finále 2014

O jubilejní vítězství a také první hmotnou cenu v historii soutěže se letos uchází Martin Kohout, Richard Loskot, Lucia Sceranková, Roman Štětina a Tereza Velíková. Slavnostní ceremoniál, kde porota vyhlásila jméno nového laureáta, proběhlo 20. listopadu 2014 ve Studiu Hrdinů ve Veletržním paláci v Praze pod režijní taktovkou Jana Nebeského.

Pět finalistů jubilejního ročníku Ceny Jindřicha Chalupeckého, které sedmičlenná mezinárodní porota vybrala z rekordního počtu 83 přihlášek, se mezi sebou utkalo nejenom o prestižní ocenění. „Nový laureát získá sto tisíc korun na realizaci výstavy a šestitýdenní stipendijní pobyt v New Yorku. Úplnou novinkou 25. ročníku je hmotná trofej navržená předním českým designérem Maximem Velčovským, která bude udělena vůbec poprvé v historii soutěže,“ říká Lenka Lindaurová, ředitelka Společnosti Jindřicha Chalupeckého.

O vítězi jubilejního 25. vítěze rozhodne sedmičlenná odborná porota v čele s Holly Block, kurátorkou a ředitelkou The Bronx Museum of the Arts v New Yorku. Členy poroty dále byli historička umění Milena Bartlová, výtvarník Jiří Kovanda, teoretička umění a ředitelka Slovenské národní galerie Alexandra Kusá, Islanďan Gunnar B. Kvaran, ředitel The Astrup Fearnley Museum of Modern Art v Oslu, teoretička umění a kurátorka Pavlína Morganová a Marina Šerbenko, kurátorka a odborná poradkyně v Bottega Gallery a Shcherbenko Art Centre v Kyjevě.

Ocenění udělili porotci poté, co si prohlédli společnou výstavu finalistů Finále 2014, která ve Veletržním paláci Národní galerie v Praze probíhala do 4. ledna 2015. „Expozice finalistů nabízí rozmanité spektrum médií od klasické fotografie po celovečerní film či vizuální interaktivní instalace. Spolu s finalisty vystavuje i loňský laureát Dominik Lang,“ doplňuje Lindaurová.

Martin Kohout

Martin Kohout je umělec žijící v Berlíně. Vystudoval kameru na pražské FAMU a pak Univerzitu umění v Berlíně. Jeho multimediální tvorba reaguje na nejrůznější životní situace, na neuchopitelnost současného světa a neschopnost individua se v něm zorientovat. Kohoutovým hlavním tématem je médium internetu a sebereflexe člověka v globální komunikaci, která přináší protichůdné zážitky - sblížení i agresi, sebedůvěru i bezmoc. Kohout si však udržuje ironický odstup, a to i sám k sobě. V minulosti se účastnil například soutěže portálu Youtube Play Biennal, kde jeho video porota vybrala z 23 tisíc mezi 25 nejlepších, která byla následně vystavena v Guggenheim Museum v New Yorku.
Více o autorovi

Richard Loskot

Richard Loskot absolvoval studium na Fakultě umění a architektury Univerzity v Liberci a ve finále Ceny Jindřicha Chalupeckého se objevil už v roce 2012. Loskot se zabývá novými technologiemi, s nimiž experimentuje a vytváří zcela novátorské systémy, zkoumající limity lidského vnímání. S ním jsou často spojeny silné emoce – umělec nás různě komplikovanými manipulacemi dovádí k otázce, jestli jsme si jisti tím, co vidíme, slyšíme a cítíme. Jak snadné může být vytvořit si falešnou představu času a prostoru a jak úplně ztratit orientaci. Autor vytváří celé soustavy na sebe reagujících přístrojů, které jako domino posunují zvuky, pohyby, obrazy koloběhem plynutí až k výstupu, jenž se jeví jako náhoda. Dá se říci, že Loskot se zabývá výzkumem neviditelného (a nepopsatelného) a divákovi je zprostředkovává.
Více o autorovi

Lucia Sceranková

Lucia Sceranková vystudovala malbu na Akademii výtvarných umění v Praze, věnuje se ale výhradně fotografii v její klasické podobě. Žije a pracuje střídavě v Praze a Londýně. Scerankovou zajímá vztah fotografického obrazu k realitě, schopnost naší vizuální reflexe skutečnosti a možnosti ovlivňování jednoho druhým. Fotografuje konkrétní scenérii nebo situaci v interiéru a realitu ručně přetváří tak, aby na snímku vznikl dojem iluze, fikce. Z obrazů-tisků není zřejmé, co divák vlastně vidí a nebyla-li fotografie nějak upravená v počítači.
Více o autorce

Roman Štětina

Roman Štětina prošel studiem Fakulty umění a designu v Plzni a Akademií výtvarného umění v Praze. Štětina se jako jeden z mála českých umělců věnuje práci se zvukem, která na první pohled souvisí s vizuálním uměním jen zprostředkovaně. Ale o to u jeho prací jde: lidská představivost závisí na souhře všech smyslů, které lze někdy jen těžko oddělit. Autor ukazuje ve svých chytře konstruovaných instalacích (pomocí videa, předmětů a zvuku), jak naše smyslová zkušenost může zmást dojem z toho, co skutečně vidíme.
Více o autorovi

Tereza Velíková

Tereza Velíková je nejstarší finalistkou, která prošla pražskými školami VŠUP a AVU a sama vedla i soukromou galerii Entrance. Věnuje se výhradně videu a zpracovává témata intimní komunikace v rámci osobních vztahů se svým nejbližším okolím. Také ona zpochybňuje svými instalačně vrstvenými videoprojekcemi možnosti porozumění. Její postavy spolu hovoří, ale každá v jiném videu. Mluví o svých pocitech a soukromí, zdánlivě na sebe reagují, ale působí dojmem osamělosti.
Více o autorce