Velký zlatý voči – 35 let Ceny Jindřicha Chalupeckého

Velký zlatý voči – 35 let Ceny Jindřicha Chalupeckého

K pětatřicetiletému výročí založení Společnosti Jindřicha Chalupeckého představujeme v galerii GAMPA experimentální výstavní projekt. Sedm nových uměleckých děl na pomezí práce s archivy a mapování institucionálních dějin vážně i humorně představuje milníky, vzestupy a pády, nečekané zvraty a přešlapy, ale také neobvyklou kontinuitu jednoho z nejdiskutovanějších počinů na české umělecké scéně – Ceny Jindřicha Chalupeckého. 

Do svébytné architektonické intervence Vojtěcha Radakulana jsou zasazeny velkorysé umělecké projekty v různých médiích od malby přes objekty a (video)instalace až po videohru. Představují umělecky pojatou časovou osu vývoje CJCH od roku 1990 dodnes (Petra Herotová), interaktivní “legendu” o založení Ceny a osobnostech i okolnostech spjatých s jejími počátky (Michal Pěchouček), téma inkluze a péče napříč přístupy laureátstva Ceny i samotné instituce SJCH (Lenka Klodová), mediální “zářezy” a skandály (Jakub Polách), solidární i angažovaná gesta spojená s předáváním cen (Katarína Poliačiková a Eva Priečková), různé fyzické až architektonické zásahy do institucí hostujících výstavy CJCH, doprovázené zpravidla institucionální kritikou (Vojtěch Radakulan), a konečně věčné téma “boje” mezi tzv. tradičními a novými médii a souvisejícím očekáváním napříč diváckou základnou i uměleckou scénou (Aleš Zapletal). Jednotlivá díla tak odkazují ke konkrétním osobnostem a událostem z dějin Ceny, a zároveň vytvářejí zcela osobitou uměleckou interpretaci tady a teď. Výstava jako celek nabízí divácky přístupnou formou možnost vidět jednotlivé okamžiky spojené s pětatřicetiletým vývojem CJCH v širších souvislostech, nahlédnout “pod pokličku” a uvědomit si nesamozřejmost, občasnou absurditu a zároveň obdivuhodnou odolnost uměleckého světa, v tomto případě ilustrovaného stručnými dějinami jedné umělecké ceny.