Kateřina Vincourová

Kateřina Vincourová (*1968) studovala dva roky na moskevské Akademii výtvarných umění Surikova a poté na Akademii výtvarných umění v Praze. Stipendijní pobyty pak absolvovala v berlínském DAAD a v Headlands Centre for Art v Kalifornii. Pohybuje se v médiu instalace a objektové tvorby. Vytváří komplexní díla, která mění prostor galerie, vychází z jejích prostorových možností a často se v nich lze pohybovat. Umělkyně kriticky komentuje svět spotřební kultury a konzumu a vyjadřuje se k naším naprostým zaujetím světem věcí. Její objekty často převrací pozice uvnitř a vně a nastolují otázku, nakolik předměty manipulují svými uživateli. Zároveň je umělkyní, která v devadesátých letech uvedla do českého současného umění výrazná ženská témata. Je držitelkou Alexander Dorner Prize z Hannoveru a samostatně vystavovala například v American University Museum v Katzen Arts Center nebo ve varšavském Centre for Contemporary Art.