Intervence #14: Kateřina Olivová

Intervence #14: Kateřina Olivová

Tetovaná mořská panna: Ovulář

Kateřina Olivová je absolventkou Fakulty výtvarných umění VUT v Brně, Ateliéru tělového designu. Její tvorba se věnuje tématu ženskosti, feminismu, tělesnosti, sexuality, mateřství, mezilidských vztahů a citů. Skrze své performance, které často balancují na hranici kýče a záměrné trapnosti, otevírá otázky zažitých společenských tabu. Primárním médiem její tvorby je tělo zapojené do performancí, které jsou plné zářivých, duhových barev, glitrů, radosti z vlastní existence a nahoty. Je zakladatelkou podpůrné skupiny (nejen) pro matky umělkyně Mothers Artlovers.

Může poetický akt být politický?
Esence lásky
Kill, kill, kill Heal, heal, heal
Ty víš, co je nejdůležitější
Tetovaná mořská panna: Ovulář
Já teď hodně žiju
Okurka a já jedno jsme
Pusa plná glitrů
But I'm a cheerleader

Emancipovaná mořská panna

Kateřina Olivová vytvořila pro výstavní prostor Oblastní galerie Liberec na první pohled idylické, téměř pohádkové prostředí mořského pobřeží s tajuplnou hostinou, která návštěvníka láká k tomu, aby přisedl a nechal se spolu s bájnými mořskými bytostmi omývat zlatavými vlnami. Při bližším pohledu se ovšem původní přívětivost celého aranžmá ukazuje pouze jako zdánlivá a na mysl se vkrádá tušení, zda se nejedná spíše o jakousi inscenovanou znepokojivou hru, kterou s námi autorka skrze tajemné blyštivé vodní víly hraje. Tento dojem sílí úměrně s dobou strávenou pozorováním přítomného videa vystupujícího z třpytivých vln rámujících galerijní prostor.

Pro tvorbu Kateřiny Olivové je typické médium performance, v níž je zpravidla sama hlavní aktérkou. V případě této výstavy se lze s performance, a také se samotnou autorkou, setkat skrze promítaný záznam tetovací seance čtyř mořských panen zdobících nápisy a obrázky exotické ovoce. Jeden z klasických motivů tetování pro ozdobu (primárně mužského) těla – mořská panna – zde figuruje nikoliv jako schematizovaný symbol, ale naopak jako aktivní emancipovaná tvůrčí síla, která vzala pomyslný nástroj moci do svých rukou a stala se z pasivního objektu tvůrčím aktérem, respektive aktérkou. Tato inverzní situace tak nenásilným způsobem a snad i s lehkou nadsázkou adresuje redukované vnímaní žena-objekt příznačné pro tradiční patriarchální společnost. A dokumentace tohoto aktu neokázalé, ale zároveň jednoznačné „tetovací vzpoury“ navozuje atmosféru jakéhosi novodobého mytického příběhu s feministickým poselstvím.

Výstavní instalace zdánlivě odráží scénu odehrávající se na přítomném videu, kde živoucí bytosti vepisují inkoustem své myšlenky do reálné ovocné kůry. Je zde fyzicky přítomna ona tajemná bytost – mořská víla, dokonce ve svém domovském prostředí blýskavých vodních vln, i ono poznamenané ovoce. Na rozdíl od toho, které berou do rukou nymfy zachycené v pohyblivém obraze, je ovšem patrné, že z plodů, na které si návštěvník může při troše odvahy a zvědavosti sáhnout v galerii, žádná skutečná šťáva nepoteče. Mořské panny (a byly to vůbec ony?) zde ponechaly jen náhražku, neživou ozvěnu svého bájného kraje, jako by snad chtěly připomenout, že pokojný svět pohádek má k realitě současnosti daleko a příběhy, které se z něj jednou možná dochovají pro následující generace, hrozí být spíše dystopickými zkazkami z období před nezvratnými změnami způsobenými následky bezohledného lidského chování k okolnímu prostředí.

Seminář – význam slova: školení, kurz, cvičení;
původ slova: semeno (v latině semen – seminarium), tedy přeneseně prostor pro zasazení a uchycení semene poznání
Ovulář – femininní jazyková varianta k semináři, význam slova totožný;návrh na nahrazení příliš maskulinního termínu seminář vzešel v devadesátých letech od studentů Ostravské univerzity, když při neformálních setkáních hovořili o tom, že termín seminář je velmi maskulinní a že by se měl přejmenovat na ovulář.

Veronika Čechová