Jiří Thýn

Jiří Thýn

Formálně dokonalé intalace Jiřího Thýna jsou úzce spjaty s určitými příběhy a debatami v umění, týkajícími se problematiky statusu (fotografického) obrazu. Vycházeje z tradice české abstraktní abstraktní moderny, Jiří Thýn elegantně zachycuje - s přiznanou aurou fetiše - objekty a ikony, které jsou způsobilé nám pomoci ve zkoumání možností zobrazení. (prohlášení poroty)

Jiří Thýn (*1977) vystudoval UMPRUM (Ateliér fotografie) a absolvoval stáž take na Akademii výtvarných umění v Praze (Ateliéru Malby II/škola Vladimíra Skrepla). Má za sebou několik zahraničních stipendijních programů, například pobyt v Ateliéru fotografie na UIAH University v Helsinkách, PROGR v Bernu, nebo FONCA v Mexico City. Svou fotografickou tvorbu často propojuje s instalací, malbou, textem a videem. Zabývá se jak samotným médiem fotografie a jeho přesahy, tak dalšími tématy jako je prostor, kompozice a tradiční fotografické postupy propojuje se současným post-konceptuálním přístupem. Často vychází ze zobrazení lidského těla nebo architektury, avšak abstrahuje jej a zdůrazňuje jeho symbolickou hodnotu. Tematizuje a zkoumá i různé fotografické techniky, například fotogramy. Působil jako vedoucí Ateliéru postkonceptuální fotografie na pražské FAMU a je zastupován galerií hunt kastner. Ve finále Ceny Jindřicha Chalupekého byl v letech 2011 a 2012.

 

Videoprofil Jiřího Thýna

Video: Nikola Brabcová