Cena Jindřicha Chalupeckého: Finále 2015

Cena Jindřicha Chalupeckého: Finále 2015

Mezinárodní porota vybrala pět finalistů pro tento ročník nejprestižnější české ceny pro výtvarné umělce, Ceny Jindřicha Chalupeckého. 25 let po smrti Jindřicha Chalupeckého a založení ceny po něm pojmenované se ve finále sešli tvůrci zabývající se jak klasickými médii, tak konceptuálním uměním. Své práce tradičně prezentovali během celého roku a zejména na podzimní finálové výstavě v Moravské galerii v Brně. Jméno 26. laureáta bylo vyhlášeno 20. listopadu v Brně.

Pět finalistů vybrala sedmičlenná mezinárodní porota, která až na jednu výjimku zasedala ve stejném složení, jako v loňském ročníku. Předsedkyní poroty byla Holly Block, renomovaná kurátorka a ředitelka The Bronx Museum of the Arts v New Yorku. Členy poroty dále byli výtvarník Jiří Kovanda, teoretička umění a ředitelka Slovenské národní galerie Alexandra Kusá, Islanďan Gunnar B. Kvaran, ředitel The Astrup Fearnley Museum of Modern Art v Oslu, teoretička umění a kurátorka Pavlína Morganová a Marina Shcherbenko, kurátorka a odborná poradkyně v Bottega Gallery a Shcherbenko Art Centre v Kyjevě. Novým členem poroty byl výtvarný kritik a kurátor Marek Pokorný, umělecký manažer Galerie města Ostravy PLATO a bývalý ředitel Moravské galerie v Brně.

Finalisty byli Vojtěch Fröhlich, Lukáš Karbus, Barbora Kleinhamplová, Pavla Sceranková a Pavel Sterec. Fröhlich, Karbus a Kleinhamplová byli ve finále poprvé, zatímco Pavla Sceranková a Pavel Sterec již byli jednou nominováni. V průběhu celého ročníku se představili v rámci doprovodných programů na několika místech České republiky a jejich působení v Ceně Jindřicha Chalupeckého završili na výstavě Finále 2015, která probíhala od 25. září roku 2015 do 3. ledna 2016 v Pražákově paláci Moravské galerie v Brně. Slavnostní vyhlášení vítěze 26. ročníku Ceny Jindřicha Chalupeckého se konalo 20. listopadu v Besedním domě Filharmonie Brno v moravské metropoli. Ceremoniál proběhl pod taktovkou režiséra Ivana Buraje, který působí jako umělecký ředitel brněnského HaDivadla.

 

Vojtěch Fröhlich

Vojtěch Fröhlich studoval na pražské FAMU a Akademii výtvarných umění, kterou loni absolvoval. Pracuje s médii fotografie, videa, instalace a živých akcí. Svého ducha i tělo přenáší do náročných situací, ve kterých se často fyzicky potýká se samotnou architekturou galerijních prostorů a doslovně i symbolicky přenáší „outdoorové“ aktivity, jako je horolezectví či skoky padákem, do interiéru. Výslednou instalací je pak zpravidla výrazné gesto. Ať už to byla chůze po provaze nataženém přes atrium Veletržního paláce, přenesení barvy nebe na obrovskou plochu galerijního stropu, či záznam autorova horolezeckého zdolání domu, ve kterém se nachází galerie. Jádrem ale není ani tak samotný fyzický akt, jako osvobozující duchovní cvičení. Fröhlich se účastnil řady výstav v evropském kontextu a v roce 2013 byl také vybrán mezi šestici finalistů berlínské Szpilman Award.
Více o autorovi

Lukáš Karbus

Lukáš Karbus absolvoval ateliér malby na brněnské Fakultě výtvarných umění VUT. Jeho tvorba je do velké míry ovlivněna venkovským životem a prací, na míle vzdálenou urbánní umělecké scéně, které se autor dotýká spíše symbolicky, skrze nepříliš četné nicméně výrazné výstavy ve větších institucích i alternativních prostorech po České republice. Karbusovy velkoformátové akvarely vybočují z aktuálních trendů, což je možná právě onou kvalitou, která jim dodává na naléhavosti. Svou estetikou jako by na jedné straně reagovaly na modernistická hnutí a na straně druhé se nechaly volně vést pozorováním krajiny a jednoduchého života, na pomezí spirituálních či halucinogenních vizí. Zosobňují klasické kvality krásy a řemesla, poutají svou sofistikovaností i jistou dávkou naivity.
Více o autorovi

Barbora Kleinhamplová

Barbora Kleinhamplová je loňskou absolventkou Akademie výtvarných umění v Praze, svou diplomovou prací reprezentovala AVU v rámci mezinárodního ocenění Start Point. Studovala také na pražské FAMU. Její práce v médiích videa, performance, fotografie či instalace prošla zajímavým vývojem. Od raných akcí, ve kterých zpravidla vystupovala samotná umělkyně a stavěla se do nezvyklých pozic, často v interakci s každodenními předměty či domácím prostředím, se v poslední době Kleinhamplová posunula k otázkám postavení člověka v současné konzumní společnosti, vedené korporátními pravidly. Sleduje je z pohledu upozaďovaných kvalit, jako je spánek, hypnóza či nevědomí. V době studií Kleinhamplová vystavovala zejména v rámci nezávislé české galerijní scény, ale její tvorba se začíná objevovat také v etablovaných institucích v Česku i zahraničí.
Více o autorce

Pavla Sceranková

Pavla Sceranková své studium na pražské Akademii výtvarných umění úspěšně ukončila doktorským titulem. Patří mezi nejvýraznější české umělce nastupující generace. Její převážně sochařská tvorba vychází z proporcí lidského těla a estetiky každodenních předmětů, kterou autorka přetváří do hravých, mnohdy kinetických objektů a instalací. Už zde se objevuje její zájem o strukturu a systém, který je přirozeným můstkem ke zkoumání lidské pozice v mnohem širším celku: v kontextu vesmírných konstelací, které jsou ale v pojetí Scerankové člověku „na dosah ruky“. Své dílo již představila v respektovaných institucích v českém i mezinárodním kontextu a získala také řadu ocenění a stipendií. Ve finále Ceny Jindřicha Chalupeckého se objevila už v roce 2007.
Více o autorce

Pavel Sterec

Pavel Sterec je mezi finalisty Ceny Jindřicha Chalupeckého podruhé, poprvé své dílo v rámci finále představil v roce 2011. Studoval v několika ateliérech na Akademii výtvarných umění v Praze, v současnosti je doktorandem v Ateliéru fotografie na pražské UMPRUM. Jeho práce je založena na osobních či sociálních setkáních a situacích, které autor přetváří do konceptuálních instalací. Potkává se v nich zájem o reinterpretaci mýtických či rituálních předmětů a přírodních úkazů v kontextu současného uvažování, stejně jako angažovaná kritika společenského a politického statu quo. Své dílo Sterec představil na řadě výstav zejména ve středoevropském a východoevropském kontextu, účastnil se také několika prestižních rezidenčních pobytů.
Více o autorovi

Spolupořadatel: Moravská galerie v Brně
Generální partner: J&T Banka
Partneři: Moravská galerie v Brně, Trust for Mutual Understanding, Foundation for Civil Society, Národní galerie v Praze
Za finanční podpory: Ministerstvo kultury ČR, Magistrát města Brna, Magistrát hl. m. Prahy, Státní fond kultury, Americká ambasáda v Praze, Česká centra, Stuchlíková & Partners, Fair Art
Mediální partneři: Respekt, art+antiques, Artmap, Artalk.cz
Speciální partner: Přítomnost

Výstava a vydání katalogu se uskutečňují za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky a statutárního města Brna. Generálním partnerem Společnosti Jindřicha Chalupeckého je J&T Banka.